Par vērienīgām investīcijām uzņēmuma konkurētspējas palielināšanā SIA “KRONOSPAN Riga” saņems UIN atlaidi gandrīz 20 miljonu eiro apmērā

26-06-2018

Ministru kabinets šā gada 26. jūnija sēdē atbalstīja uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides 19 997 000 eiro apmērā piešķiršanu vienam no vadošajiem meža nozares ražošanas uzņēmumiem Latvijā SIA “KRONOSPAN Riga” pēc investīciju projekta “SIA “KRONOSPAN Riga” konkurētspējas palielināšana” īstenošanas.

 

Investīciju projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma konkurētspēju globālajā tirgū, paplašinot izejmateriālu pieejamību un modernizējot ražošanu, kas dos iespēju palielināt esošo ražošanas jaudu un paaugstināt ražošanas procesu efektivitāti. Uzņēmums plāno veikt nozīmīgas investīcijas inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā, kuru rezultātā tiks nodrošināta iespēja ražošanas procesā izmantot alternatīvu izejmateriālu – otrreiz pārstrādājamo koksni. Tāpat uzņēmums plāno būtiskus ieguldījumus orientēto skaidu plātņu un kokskaidu plātņu ražošanas procesa pilnveidošanā, kas dos iespēju gan palielināt ražošanas jaudu, gan arī ievērojami uzlabot ražošanas procesa efektivitāti un uzņēmuma produktivitāti kopumā. Investīciju projektu plānots realizēt līdz 2020. gadam.

 

Projekta ietvaros plānoto ieguldījumu apjoms ir 99 980 000 eiro. Atbalstāmo investīciju projekta statuss uzņēmumam sniegs iespēju pēc investīciju projekta īstenošanas piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi līdz 19 997 000 eiro. Prognozējams, ka valsts budžetā papildus iemaksātie nodokļi pārsniegs atlaidi 19 997 000 eiro apmērā jau ceturtajā gadā pēc investīciju projekta īstenošanas (2024. g.).

 

SIA “KRONOSPAN Riga”  ir viens no vadošajiem ražošanas uzņēmumiem Latvijā ar būtisku ietekmi meža nozarē. Projekta īstenošana uzņēmumam ļaus saglabāt konkurētspēju ilgtermiņā, konkurējot ar resursu ziņā lētāku valstu ražotājiem. Uzņēmuma ilgtermiņa attīstības mērķis ir kļūt par pasaules līmeņa ražošanas uzņēmumu, piesaistot arvien jaunas investīcijas inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā un ražošanas paplašināšanā. Uzņēmums šobrīd nodarbina 276 darbiniekus, kuru atalgojums ievērojami pārsniedz nozares un valsts vidējo darba samaksu. Papildus uzņēmums nodrošina arī netiešās darba vietas piegādātāju ķēdē, kuru skaits pieaugs, īstenojot investīciju projektu.

 

SIA “KRONOSPAN Riga” projekts ir 35. projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis. Līdz šim Ministru kabinetā ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons”, SIA "Staburadze", AS "Stora Enso Latvija", AS “Grindeks”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe”, AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA "Broceni Pellets", SIA „Stiga RM”,  SIA “Avoti SWF”, SIA "Rimi Latvia", SIA „Vika Wood”, AS „Latvijas balzams”, SIA „Līgo Auto”  un SIA “Kokapstrāde 98” projekti. Informācija par atbalstītajiem investīciju projektiem pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Papildu informācija par UIN atlaižu saņemšanu

 

Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” paredz UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

 

Likums paredz piemērot UIN atlaidi par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. EUR:

- 25% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. EUR;

- 15% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 - 100 milj. EUR;

- 11,9% apmērā, ja sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa pārsniedz 100 milj. EUR (ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu).

 

UIN atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts. Ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais UIN ir mazāks nekā aprēķinātā atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto UIN, līdz atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

 

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.

 

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193

E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web www.em.gov.lv

Twitter @EM_gov_lv

Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019