Atcelta OIK atļauja SIA “M7 Energy” AER koģenerācijas elektrostacijai Jūrmalā

17-09-2018

Ekonomikas ministrija pieņēmusi lēmumu par atļaujas atcelšanu pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros SIA "M7 Energy" (iepriekšējais nosaukums SIA “KSER”) atjaunojamo energoresursu (AER) koģenerācijas elektrostacijai Jūrmalā.

 

Atļauja pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros SIA “M7 Energy”  atcelta, jo komersants tam noteiktajā termiņā - līdz 2018. gada 8. augustam plānotajā elektrostacijā Jūrmalā nav uzsācis elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā.

 

Vienlaikus atgādinām, ja elektroenerģijas ražotājs nepārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tam ir tiesības darboties brīvā tirgus apstākļos un vienoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju par elektroenerģijas pārdošanu par vienošanās cenu. Tāpat ražotājs koģenerācijas stacijā var turpināt ražot un pārdot arī siltumenerģiju, par cenu vienojoties ar siltumenerģijas pircēju un lietotāju.

 

Kā zināms, Ekonomikas ministrijas šogad būtiski pastiprinājusi kontroles pasākumus obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājuma saņēmējiem.

 

Pēc ministrijas iniciatīvas šogad atjaunojamo energoresursu nozari regulējošie normatīvi papildināti ar normu, kas paredz, ka gadījumos, kad tiks konstatēta apzināta krāpniecība, piemēram, pie būtiskiem tehnoloģiskiem pārkāpumiem un neatbilstošu kurināmo resursu izmantošanas, Ekonomikas ministrijai bez brīdinājuma būs pienākums lemt par obligātā iepirkuma tiesību atcelšanu, tādējādi izslēdzot no atbalsta saņēmēju loka negodprātīgus uzņēmējus, un līdz ar to samazinot atbalsta saņēmēju skaitu un to radīto slogu uz valsts tautsaimniecību.

 

Lai pārbaudītu, vai staciju darbībās nav minēto pārkāpumu, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” ir uzsācis vērienīgu visu aptuveni 400 elektrostaciju, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārbaudi. Staciju apsekojuma ietvaros tiek pārbaudīta to atbilstība normatīvajam regulējumam un novērtēta koģenerācijas elektrostaciju darbības atbilstība lietderīgās siltumenerģijas pieprasījumam. AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” pirmo 25 staciju pārbaudes rezultātus 1. augustā ir iesniedzis Ekonomikas ministrijā, kas šobrīd veic to analīzi un klātienē apseko tās elektrostacijas, kurās novērotas kādas nepilnības. Plānots, ka 2018. gada II pusgadā kopumā tiks veikts 100 staciju apsekojums, savukārt 2019. gadā - 200 staciju apsekojums. Visaptverošo visu staciju apsekojumu paredzēts noslēgt 2020. gada I pusgadā. Paralēli tam aktīvu staciju uzraudzību veic Ekonomikas ministrijas kontroles grupa.

 

Minēto pārbaužu rezultātā Ekonomikas ministrija vērsās Valsts policijā ar iesniegumu par vienu no lielākajām Kurzemes koģenerācijas stacijām SIA “Tukuma DH”, kura, iespējams, ilgstoši nelietderīgi izmantojusi saražoto siltumenerģiju, kas ir rupjš un klajš OIK noteikumu pārkāpums. Kā noskaidroja AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”, SIA “Tukums DH” saražotais siltums faktiski izkūpināts gaisā, žāvējot starp ventilatoriem izvietotu šķeldu.

 

Tāpat pēc 2017. gada rudenī publiski izskanējušās informācijas par atsevišķu koģenerācijas elektrostaciju neatbilstību MK noteikumu prasībām, 2017. gada oktobrī Ekonomikas ministrija uzsāka pārbaudes 40 AER koģenerācijas elektrostacijās, kuru rezultātā līdz šim atceltas 26 atļaujas, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 384,5  miljoniem eiro.

 

Atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma šiem komersantiem, lielākoties, atceltas, jo konstatēts, ka elektroenerģijas ražošana koģenerācijā noteiktajā termiņā atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav uzsākta.

 

Tāpat no šā gada Ekonomikas ministrija ir saasinājusi arī kontroles nodokļu parādu ziņā, un pārbaudes veic divas reizes gadā. Rezultāti neizpaliek – šā gada maijā, pārbaudot nodokļu parādu esamību Valsts ieņēmumu dienesta publicētajā nodokļu parādnieku datu bāzē 341 komersantam, kam noslēgts līgums ar AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” par obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkšanu, ministrija konstatēja, ka 61 komersants nav pilnībā izpildījis savas nodokļu saistības pret valsti.

 

Šiem uzņēmējiem šā gada jūnijā nosūtīts brīdinājums, kas uzliek par pienākumu nomaksāt nodokļu parādu līdz septembra vidum. Ja nodokļu parāds netiks nomaksāts, komersants zaudēs tam piešķirtās tiesības tirgot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Līdz šā gada 17. septembrim lielākā daļa no brīdinātajiem komersantiem minētos nodokļu parādus jau ir dzēsuši, un valsts budžetā ir ieskaitījuši aptuveni 1,2 milj. EUR no šā gada maijā konstatētajiem parādiem. Nākamo nodokļu parādu esamības pārbaudi plānots veikt jau šā gada novembrī. Tāpat Ekonomikas ministrija šogad izteikusi brīdinājumus 40 komersantiem par gada pārskatu neiesniegšanu.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019