EM: Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonds var kļūt par priekšnoteikumu straujākai inovācijas attīstībai Latvijā

08-01-2019

Ministru kabineta sēdē šā gada 8. janvārī Ekonomikas ministrija informēja valdību par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progresu un sniedza priekšlikumus turpmākajām rīcībām.

 

“Jau šobrīd inovācijas straujākai attīstībai tiek īstenotas dažādas uzņēmējdarbības un pētniecības atbalsta iniciatīvas - gan uzņēmēju ieguldījumu pētniecībā un inovācijā sekmēšanai, gan pētniecības projektu īstenošanai valsts zinātniskajās institūcijās. Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveide ļautu šīs atbalsta iniciatīvas apvienot, veidojot vienotu, koordinētu un daudz mērķtiecīgāku platformu straujākai inovācijas attīstībai Latvijā,” uzsver ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Kā zināms, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija 2018. gada jūnijā pieņēma lēmumu par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi, kura pamatmērķis ir panākt straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju uz tehnoloģiski ietilpīgāku preču un pakalpojumu ražošanu, tādējādi stiprinot Latvijas komersantu pozīcijas eksporta tirgos un spēju iekļauties globālajās produktu piegāžu ķēdēs, no kā labumu gūtu visa sabiedrība.

 

Paredzēts, ka fonds vienuviet apvienotu visus inovācijas finansēšanas posmus – no  laboratorijas līdz pabeigtam un pārbaudītam produktam vai tehnoloģijai, kas būtībā ir gatavas ieviešanai tirgū, vienlaikus vērtējot un līdzfinansējot arī Eiropas Savienības programmu ietvaros iesniegtos Latvijas zinātnieku un uzņēmumu projektus. Tāpat fonds strādātu pie vairāku programmu virzienu noteikšanas, tirgū pieprasītu atbalsta programmu izstrādes un pilnveidošanas, projektu konkursu izsludināšanas un atlases, kā arī pieteikto projektu zinātniskās un ekonomiskās ekspertīzes nodrošināšanas.

 

Ministru kabinets 8. janvāra sēdē konceptuāli atbalstīja vairākām ministrijām turpināt darbu pie fonda izveides jautājuma, lai rastu labāko fonda darbības modeli un atbilstošu finansējumu. Jāmin, ka Saeimas lēmums 2018. gada jūnijā paredz, ka fondam, sākot ar 2021. gadu, no valsts budžeta līdzekļiem būtu jāparedz vismaz 50 miljoni eiro, piesaistot tikpat daudz privātā sektora līdzfinansējuma.

 

Ekonomikas ministrijai uzdots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju līdz 2019. gada jūnijam izvērtēt fonda lomu un vietu kopējā zinātnes un inovāciju pārvaldības telpā, kā arī izstrādāt priekšlikumus fonda finansēšanai no valsts budžeta un privātajiem līdzekļiem.

 

Tāpat Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju šajā pašā termiņā uzdots izvērtēt iespēju īstenot pilotprojektu nolūkā novērtēt fonda darbības potenciālu.

 

Ja valdība atbalstītu pilotprojekta īstenošanu, tad laikā no 2019. gada līdz 2020. gada rudenim tiktu īstenoti pasākumi, lai pārbaudītu fonda lietderīgumu. Šādu pilotprojektu varētu veikt dažādi īstenotāji, kas nodrošinātu atšķirīgus redzējumus un piedāvājuma salīdzināmību. Pilotprojektam beidzoties, ministrija varētu vērtēt pilotprojekta rezultātus, tostarp piedāvātos priekšlikumus fonda darbības un institucionālajam modelim, lai līdz 2021. gadam sāktu fonda ideju realizēt dzīvē.

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Twitter: @EM_gov_lv

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/ekonomikasministrija; www.facebook.com/atbalstsuznemejiem

Flickr: https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019