PTAC atgādina – tūrisma pakalpojuma sniedzējiem jāsaņem licence

28-02-2019

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) atgādina tūrisma aģentiem, tūrisma operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ka līdz š.g. 30.jūnijam jāreģistrējas PTAC datubāzē un/ vai jāsaņem speciālā atļauja (licence)!

 

Grozījumi Tūrisma likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī, un 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”, kas stājās spēkā 2018.gada 1.jūlijā, ieviesa jaunus nosacījumus tūrisma aģentiem, tūrisma operatoriem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus. Līdz 2019.gada 30.jūnijam tika noteikts pārejas periods jauno nosacījumu īstenošanai.

 

Saskaņā ar Tūrisma likumā noteikto:

- tūrisma operatoriem, kas savu darbību uzsākuši līdz 2018.gada 30.jūnijam, ir pienākums uzturēt spēkā esošu nodrošinājumu (apdrošināšanas līgumu vai kredītiestādes garantiju) visā tā darbības laikā un, pārslēdzot apdrošināšanas līgumu vai kredītiestādes garantiju pēc 2018.gada 1.jūlija, ir pienākums reģistrēties PTAC datubāzē, vienlaikus saņemot speciālo atļauju (licenci);

- tūrisma aģentiem, kas savu darbību uzsākuši līdz 2018.gada 30.jūnijam, ir pienākums līdz 2019.gada 30.jūnijam reģistrēties PTAC datubāzē un saņemt speciālo atļauju (licenci);

- tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, ir pienākums līdz 2019.gada 1.jūlija reģistrēties PTAC datubāzē un uzturēt spēkā esošu nodrošinājumu (apdrošināšanas līgumu vai kredītiestādes garantiju).

 

PTAC datubāzē nav jāreģistrējas un nav jāsaņem speciālā atļauja (licence) tiem kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri:

  • sniedz īstermiņa tūrisma pakalpojumus, kas aptver mazāku laikposmu nekā 24 stundas, ja vien tajos nav iekļauta naktsmītne;
  • tūrisma pakalpojumus sniedz tikai atsevišķos gadījumos, bez peļņas gūšanas nolūka un tikai ierobežotai ceļotāju grupai;
  • sniedz pakalpojumus pamatojoties uz vispārēju līgumu par darījumu braucienu rīkošanu.

 

Vēršam uzmanību, ka sākot no 2019.gada 1.jūlija tūrisma operatora un tūrisma aģenta pakalpojumus būs tiesīgi sniegt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas būs saņēmuši speciālo atļauju (licenci) un reģistrējušies PTAC datubāzē, savukārt saistītus tūrisma pakalpojumus - tie pakalpojumu sniedzēji, kas būs reģistrējušies PTAC datubāzē, ja vien uz viņiem neattiecas augstāk minētie izņēmumi.

 

PTAC aicina tūrisma pakalpojumu sniedzējus savlaicīgi iesniegt PTAC iesniegumu tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un tūrisma pakalpojuma sniedzēja, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, reģistrācijai datubāzē, lai 2019.gada 1.jūlijā pakalpojumu sniedzēji būtu jau saņēmuši speciālo atļauju (licenci) un/ vai reģistrējušies PTAC datubāzē. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto PTAC pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izdošanu un/ vai reģistrēšanu datubāzē viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju, laika periodā līdz četriem mēnešiem. Līdz ar to vēlams iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu un/vai reģistrāciju datubāzē iesniegt līdz šī gada maijam.

 

Ar būtiskāko informāciju par reģistrēšanos PTAC datubāzē, licences saņemšanu (t.sk. iesnieguma formu) un citiem jautājumiem saistībā ar jauno regulējumu tūrisma jomā aicinām iepazīties PTAC mājaslapā, izmantojot šo saiti: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/kompleksu-un-saistitu-turisma-pakalpojumu-sniegsana.

 

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar PTAC:

e-pasts: ptac@ptac.gov.lv

kontaktforma PTAC mājas lapā

tālruņi: 68806523, 68806522, 67388654

 

Lapas informācija atjaunota:    28-02-2019