Informācija par satiksmes ierobežojumiem saistībā ar Pan Hellenic Jūrnieku Federācijas streiku Grieķijā

26-04-2019

Grieķijas atbildīgās iestādes informē, ka 2019.gada 1.maijā no plkst. 00.00 līdz 24.00, sakarā ar Pan Hellenic Jūrnieku Federācijas 24 stundu streiku, var notikt kuģu reisu saraksta izmaiņas vai atcelšanas.

 

Informācija par satiksmes ierobežojumiem tiek publicēta saskaņā ar Padomes 1998.gada 7.decembra Regulā 2679/98/EK par iekšējā tirgus darbību attiecībā uz brīvu preču apriti starp dalībvalstīm minēto paziņošanas procedūru.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv 

Lapas informācija atjaunota:    26-04-2019