BRANDTour ārvalstu partneri iepazīst Latvijas labo praksi tūrisma attīstībā

13-06-2019

2019. gada 11. – 12. jūnijā starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekta BRANDTour ietvaros Jūrmalā un Rīgā notika partneru sanāksme, pulcējot ne tikai projekta dalībniekus, bet arī vietējās tūrisma ekosistēmas pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar labās prakses piemēriem un pārrunātu mazo un vidējo uzņēmumu darbību digitālajā laikmetā.

 

Sanāksmes pirmajā dienā Jūrmalā notika seminārs par mazo un vidējo uzņēmumu produktu virzību digitālajā laikmetā. Semināra ietvaros digitālās mārketinga aģentūras Infinitum direktors Andis Stafeckis ar praktiskiem piemēriem stāstīja kā attīstīt un virzīt produktus tirgū, izmantojot digitālos mārketinga rīkus. Savukārt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vadošais eksperts Mārtiņš Enģelis piedāvāja ieskatu LIAA īstenotajās digitālā mārketinga aktivitātēs Latvijas tirgū, bet Latvijas veselības tūrisma klastera speciāliste Anda Aleksandrova prezentēja klastera īstenotās labās prakses piemērus mārketing aktivitātēs.

 

Vienlaikus BRANDTour projektu partneri Latvijā iepazinās ar trīs labās prakses piemēriem, kurus partneri vēlas pārņemt savos reģionos. Tā par Latvijas labo praksi tika atzīta Ekonomikas ministrijas īstenotā klasteru atbalsta programma, Latvijas pieeja “slow tourism” (lēnā tūrisma) attīstībai valsts tūrisma zīmola izstrādē un LIAA sniegtais atbalsts tūrisma komersantiem individuālajos un nacionālajos stendos.

 

Lai iepazītos ar Latvijas labās prakses piemēriem, projekta partneri devās vizītē uz Rehabilitācijas centru “Vaivari”, kur iepazinās ar Veselības tūrisma klastera biedra pakalpojumiem, apciemoja Centrāltirgu, kā labās prakses piemēru “slow food” kustībai Latvijā, bet noslēgumā ciemojās pie tūrisma operatora “Baltic Travel Group”, kur iepazinās ar operatora pieredzi dalībai izstādēs, kas īstenotas ar LIAA atbalstu.

 

Turpmākais darbs BRANDTour projekta ietvaros paredz izstrādāt aktivitāšu plānu, lai pārņemtu citu partneru labo praksi savās valstīs, reģionos. Latvija ir izvēlējusies padziļinātāk izpētīt Baleāru salu administrēto digitālo tūrisma uzņēmumu platformu statistikas iegūšanai, Dienvidlimburgas piemēru elektronisko biļešu sistēmu pielāgošanai pasākumu pārdošanai ārvalstu tūristiem un Krētas labās prakses piemēru mazo uzņēmēju sadarbības veicināšanā.

 

BRANDTour projekta ietvaros ir apvienojušās 7 organizācijas no sešiem dažādiem Eiropas Savienības reģioniem (Toskānas reģiona (Itālijā), Austrumu Flandrijas (Beļģijā), Dienvidlimburgas (Nīderlandē), Krētas reģiona (Grieķijā), Baleāru salām (Spānijā) un Latvijas ) ar mērķi celt reģionu kapacitāti, lai veicinātu tūrisma politikas attīstību, kas sekmē dažādu un inovatīvu tūrisma produktu piedāvājumu un tūrisma plūsmas attīstību uz Eiropas Savienību.

 

Papildu informācija par BRANDTour projektu publicēta projekta tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/brandtour/

 

 

Fotogalerija

 

BRANDTour ārvalstu partneru tikšanās Latvijā

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

Lapas informācija atjaunota:    13-06-2019