Būvklimatoloģijas būvnormatīvā atjaunoti dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem Latvijas teritorijā

17-09-2019

Ministru kabineta š.g. 17. septembra sēdē apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 003-19 „Būvklimatoloģija” jauna redakcija. Būvnormatīvs nosaka klimatoloģiskos rādītājus, kas piemērojami būvniecībā attiecībā uz būvēm un to elementiem.

 

Būvnormatīva tiesiskais regulējums pēc būtības nav mainīts, taču tajā atjaunoti dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem Latvijas teritorijā (atjaunoto datu apskatāmais intervāls 1989. – 2018.gads).

 

Šobrīd novērotās klimata pārmaiņas - vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas temperatūras - ietekmē visus būvniecības un infrastruktūras objektus un to funkcionēšanu. Būvnormatīvā ietvertos klimatoloģiskos rādītājus piemēro inženierizpētē, būvju projektēšanā un būvdarbu veikšanā. Izmantojot būvnormatīvā iekļautos datus, konstrukciju aprēķinos ir iespēja izvēlēties atbilstošākas konstrukcijas, līdz ar to nodrošinot ēku energoefektivitātes prasību izpildi.

 

Jebkura ģeogrāfiskā punkta klimatoloģiskos rādītājus būvniecības vajadzībām Latvijas teritorijā nosaka pēc šajā būvnormatīvā ietvertā tuvākā ģeogrāfiskā punkta klimatoloģiskajiem rādītājiem.

 

Būvnormatīvā atjaunoti dati par:

 • Vidējo gaisa temperatūru (°C);
 • Gaisa temperatūras absolūto minimumu un tās varbūtībām (°C); 
 • Gaisa temperatūras absolūto maksimumu un tās varbūtībām (°C);  
 • Viskarstākā mēneša vidējo maksimālo gaisa temperatūru (°C) un tās varbūtībām;
 • Visaukstākā mēneša vidējo minimālo gaisa temperatūru (°C) un tās varbūtībām;
 • Visaukstāko piecu dienu vidējo gaisa temperatūru (°C);
 • Apkures perioda ilgumu un vidējo gaisa temperatūru (°C);
 • Diennakts vidējo ūdens tvaiku parciālo spiedienu gaisā (hPa);
 • Diennakts vidējo gaisa relatīvo mitrumu (%);
 • Gaisa relatīvā mitruma amplitūdu (%);
 • Mēneša un gada nokrišņu summu (mm);
 • Saules starojumu uz dažādi orientētām virsmām (kWh/m2).

 

Dati iegūti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra meteoroloģiskajām stacijām Ainažos, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Dobelē, Gulbenē, Jelgavā, Kolkā, Liepājā, Mērsragā, Pāvilostā, Priekuļos, Rēzeknē, Rīgā, Rūjienā, Saldū, Skrīveros, Skultē, Stendē, Ventspilī, Zīlānos un Zosēnos.

 

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 „Būvklimatoloģija”” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

 

Lapas informācija atjaunota:    17-09-2019