MK atvieglo komersantiem lielu investīciju projektu īstenošanu

21-10-2014

Šā gada 21. oktobra Ministru kabinetā sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas ierosinājums veikt grozījumus atbalsta  programmā „Augstas pievienotās vērtības investīciju”, būtiski palielinot avansa apjomu komersantiem jaunu ražošanas iekārtu iegādei.

 

Programmas „Augstas pievienotās vērtības investīciju” ietvaros finansējums komersantiem tiek piešķirts ieguldījumiem pamatlīdzekļos, proti, jaunu iekārtu un aprīkojumu iegādei, kas palīdz uzņēmumam modernizēties, sākt jaunu, ienesīgāku preču vai pakalpojumu ražošanu. Ražošanas iekārtas praktiski vienmēr tiek izgatavotas atbilstoši konkrēta komersanta specifikācijām. Tāpēc iekārtu ražotāji vienmēr prasa priekšapmaksu, lai novērstu risku, ka pasūtītājs atsakās pirkt gatavo iekārtu.

 

Programmas 3. un 4. kārtas projektu īstenotājiem tiek palielināts avansa apjoms no līdzšinējiem 35 % līdz 90 % tiem projektu iesniedzējiem, kuri spēj pierādīt, ka tik liels avanss veicinās ātrāku projektu īstenošanu, līdz ar to arī ātrāku jaunu darba vietu radīšanu. Grozījumu mērķis ir sniegt maksimāli efektīvu valsts atbalstu uzņēmējiem īstenot projektus relatīvi īsākā laikā un sarežģītākos ekonomiskos apstākļos, tādējādi atvieglojot uzņēmējiem naudas plūsmu.

 

Lai nodrošinātos pret nelietderīgu līdzekļu izlietošanas risku, avansi tiks izsniegti tikai pret bankas garantijām. Tomēr visiem komersantiem 100 % apmērā tiks nosegtas izmaksas, kas ir saistītas ar bankas garantiju saņemšanu (bankas komisijas maksa).

 

Tāpēc aicinām visus „Augstas pievienotās vērtības investīciju” programmas 3. kārtas un 4. kārtas projektu īstenotājus pēc iespējas ātrāk pieteikties avansu saņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

 

Komersanti informējuši, ka tipiskā līgumā par iekārtu izgatavošanu 35 – 40 % no kopējās summas ir jāsamaksā līguma slēgšanas brīdī. Kamēr šis maksājums nav veikts, ražotājs nesāk iekārtas izgatavošanu. Nākošie 45 – 50 % tiek samaksāti brīdī, kad iekārta ir gatava. Kamēr šis maksājums nav veikts, iekārta netiek nosūtīta uz Latviju. Pēdējie 10 – 20 % tiek maksāti tad, kad iekārta ir atvesta, uzstādīta un palaista. Attiecīgi 80 – 90 % no visas iekārtas cenas tiek samaksāti pirms iekārta ir saņemta un palaista. Tātad finansējuma saņēmēja naudas plūsmā veidojas pārrāvums, jo par iekārtu viņš samaksā daudz agrāk nekā  ar to var sākt ražošanu un pelnīt naudu.

 

Tāpēc finansējuma saņēmēji aktīvi interesējās par iespējām saņemt lielākus avansus, jo tie viņiem uzlabo naudas plūsmu. It īpaši tas attiecās uz 4. kārtas projektiem, jo projektu īstenošanas termiņš ir ļoti īss. Lielāki un pieejamāki avansi ļauj ātrāk veikt maksājumus iekārtu ražotājiem, ātrāk saņemt iekārtas Latvijā un ātrāk ar viņām uzsākt ražošanu. 

 

Pēdējos piecos gados valsts un komersantu kopumā veikto investīciju apmērs jaunu ražošanas iekārtu iegādei ir vairāk kā 650 miljoni eiro, radot aptuveni 3700 jaunas darba vietas. 2007. - 2013. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda ietvaros komersantiem sniegts atbalsts 229 miljonu eiro apmērā augstas pievienotās vērtības investīciju veikšanai - ražošanas iekārtu iegādei, kā arī 38 miljoni eiro – jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Ņemot vērā vēl komersantu līdzfinansējumu aptuveni 380 miljonu eiro apmērā, var aplēst, ka pēdējo piecu gadu laikā kopējais investīciju apmērs ražošanas sekmēšanai ir bijis vairāk kā 650 miljoni eiro.

 

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40337190&mode=mk&date=2014-10-21

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Lapas informācija atjaunota:    21-10-2014