Palielināts izaugsmes kapitāla investīcijām pieejamais finansējums un pagarināts investīciju periods

15-09-2015

Ministru kabinets šā gada 15.septembrī apstiprināja grozījumus tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla noteikumos, palielinot izaugsmes kapitāla fondos investīcijām pieejamo publisko finansējumu par 15 miljoniem eiro, kā arī pagarinot investīciju un maksājumu, kas finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma, veikšanas termiņu, to nosakot 2016.gada 31.oktobri.

 

Riska kapitāla investīciju pieejamība ir būtiska jaunu un inovatīvu uzņēmumu izveidei un attīstībai. Papildus finansējuma piešķiršana izaugsmes kapitāla fondiem un investīciju veikšanas termiņa pagarinājums sniegs iespējas atbalstīt lielāku uzņēmumu skaitu, jo īpaši sniegt nepieciešamo finansējumu perspektīvas un dzīvotspējīgas biznesa idejas attīstīšanai situācijās, kad kādu apstākļu, kā piemēram, neatbilstošu finanšu rādītāju, nepietiekama nodrošinājuma, pašu kapitāla, esošo kredītsaistību, paaugstinātu darījumu risku rezultātā nav iespējas saņemt finansējumu no tirgus dalībniekiem.

 

No 2010. gada līdz šā gada 31.jūlijam ir veiktas 126 riska kapitāla investīcijas Latvijas uzņēmumos to izveidi vai tālākai attīstībai, tajā skaitā jaunradīti 45 komersanti augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs. Uzņēmumos kopumā iemaksāti aptuveni 36 miljonus eiro, no kuriem publiskie līdzekļi veido 29 miljonus eiro, savukārt pārējie 7 miljoni ir fondu pārvaldnieku un privāto investoru finansējums.

 

Kopējais finanšu instrumentos (gan riska kapitāla, gan aizdevumu un garantiju programmās) pieejamais finansējums, ieskaitot privāto līdzfinansējumu, ir 266 miljoni eiro. Papildu veiktajām riska kapitāla investīcijām, līdz šā gada 31.jūlijam ir izsniegti 1820 aizdevumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai par kopējo finansējumu vairāk kā 128 miljoni eiro. Lai nodrošinātu pieejamību komercbanku aizdevumiem, ir piešķirtas 509 aizdevumu garantijas par 142 miljoniem eiro. Savukārt, lai veicinātu uz eksportu orientētu uzņēmumu attīstību, ir izsniegtas 185 īstermiņa eksporta kredīta garantijas 16 miljonu eiro apmērā.

 

Jaunie nosacījumi stāsies spēkā līdz ar Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos. Detalizēti ar jaunajiem atbalsta programmas nosacījumiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40368864&mode=mk&date=2015-09-15 .

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193;

E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Lapas informācija atjaunota:    15-09-2015