Jaunajās, pārbūvētajās un atjaunotajās ēkās siltuma skaitītāji būs jāuzstāda katrā dzīvoklī

03-11-2015

Ministru kabinets šā gada 3. novembra sēdē apstiprināja grozījumus siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumos, kas paredz, ka daudzdzīvokļu ēkās, kurām būvatļauja tiks izdota pēc 2016. gada 1. janvāra, būs jāuzstāda siltuma uzskaites mēraparāti vai siltuma maksas sadalītāji katrā dzīvoklī.

 

Šī prasība attieksies tikai uz jaunbūvēm, pārbūvējamām vai atjaunojamām daudzdzīvokļu un nedzīvojamām ēkām (ja tās tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu, valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem), kurām būvatļauja tiks izdota pēc 2016. gada 1. janvāra un kurām siltumapgāde tiek nodrošināta no kopīga siltuma avota vai no centralizētās siltumapgādes sistēmas. Prasība stāsies spēkā un līdz ar to siltuma skaitītāji jāuzstāda līdz 2016. gada 31. decembrim.

 

Grozījumos MK noteikumos noteikts, ka jaunās, pārbūvētās un atjaunotās daudzdzīvokļu un nedzīvojamajās ēkās jāuzstāda siltuma uzskaites mēraparāti vai siltuma maksas sadalītāji, lai uzskaitītu apkurei patērēto siltumenerģiju katrā dzīvoklī vai telpu grupā, kurai ir atsevišķs rēķins par patērēto siltumenerģiju.

 

Izstrādājot grozījumus MK noteikumos secināts, ka Latvijas apstākļos siltuma maksas sadalītājus ir ekonomiski pamatoti uzstādīt jaunās, pārbūvētās vai atjaunotās ēkās, kā rezultātā iespējamas sasniegt līdz pat 20% enerģijas ietaupījumu.

 

Lai sasniegtu būtisku enerģijas ietaupījumu, svarīgi informēt iedzīvotājus par pareizu vēdināšanu un termoregulatora izmantošanu, kā arī pielietot atbilstošu metodiku siltumenerģijas patēriņa aprēķinam, ievērojot mēneša vidējo āra gaisa temperatūru.

 

MK noteikumos iekļauta arī prasība, ka energoapgādes komersantiem enerģijas lietotājiem adresētajos rēķinos būs jāiekļauj vai kopā ar tiem jāsniedz informācija par:

  • siltumenerģijas tarifu (cenu),
  • maksājamo summu,
  • tīmekļa vietni, kurā atrodams faktiskais siltumenerģijas patēriņš un tā salīdzinājums ar iepriekšējā gada patēriņu,
  • kā arī cita enerģijas lietotājam noderīga informācija saistībā ar energoefektivitāti.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” ir sagatavoti, pārņemot Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti prasības un ar tiem detalizētāk var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40356163&mode=mk&date=2015-11-03 .

 

 

 

 

Elita Rubesa - Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193;

E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija; http://www.youtube.com/siltinam

Lapas informācija atjaunota:    03-11-2015