Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību 2015. gada pirmajā pusgadā

11-11-2015

Pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību 2015. gada pirmajā pusgadā liecina, ka par vairāk kā 20% ir pieaudzis no jauna izsniegto kredītu īpatsvars, salīdzinoši ar 2014. gada pirmo pusgadu. Pieaugums vērojams visās nebanku patērētāju kreditēšanas jomās – gan līzinga, gan patēriņa kredīta, gan distances, gan hipotekārās kreditēšanas jomās. Vislielākais pieaugums vērojams distances jeb tā saucamo “ātro” kredītu , kā arī līzinga jomā. Kopumā ir uzlabojušies kredītu atmaksas rādītāji, tomēr atsevišķos sektoros aizvien saglabājas augsts aptuveni 35% kredītatmaksas kavētāju skaits. Dati liecina, ka īpašas grūtības atmaksāt kredītu rada bez maksas jeb procentiem paņemtie distances kredīti.
 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2015. gada pirmajā pusgadā Latvijas Republikā darbojās 57 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.
 

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2015. gada pirmajā pusgadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 223,60 milj. EUR apmērā. No pārskata izriet, ka salīdzinot 2014. gada pirmo pusgadu no jauna tika izsniegti kredīti par 20,68% (38,32 milj. EUR) vairāk.
 

No visiem no jauna izsniegtajiem kredītiem vislielākais īpatsvars summā ir distances  kredītiem.  Tie sastāda 42% (93,95 milj. EUR).  PTAC rīcībā esošā apkopotā statistika rāda, ka bez maksas kredītu izsniegšana distances kredītiem pieaugusi par 76,15% kredītu skaitā un 123,77% kredītu summā.
 

Līdz ar jauna izsniegto kredītu apjoma kāpumu pieaugums vērojams distances, patēriņa kredītu un līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošināto kredītu portfeļos. Vismazāk populāri nebanku kreditētāju vidū bijuši hipotekārie aizdevumi, kas 2015. gada pirmajā pusgadā izsniegti vien 2% apmērā (5,14 milj. EUR) no jauna izsniegtās kredītu kopsummas.
 

Nebanku kreditētāju patērētājiem izsniegto kredītu kredītportfelis, salīdzinot ar tā apjomu 2014. gadā, ir palielinājies par 18,72% (66,60 milj. EUR) sasniedzot 422,35 milj. EUR. Turklāt kopējais kredītportfeļa pieaugums ir 6,16% (24,49 milj. EUR) un tas ir straujāks nekā pirms gada, kad kopējā kredītportfeļa izmaiņas bija 3,80 % (13,04 milj. EUR).
 

Distances kredītu kredītportfeļa pieaugums ir straujākais pārskatu sagatavošanas vēsturē, salīdzinājumā ar 2014. gada decembri, tas audzis par 12,26%. Arī līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošināto kredītu kredītportfelis pēdējā gada laikā palielinājies par 7,42% un 7,12% katrā no pusgadiem, tādējādi pirmo reizi pārskatu sagatavošanas vēsturē pārsniedzot 200 milj. EUR (202,87 milj. EUR).
 

Nebanku kreditētāju kredītportfelī esošo kredītu kvalitāte turpināja uzlaboties kopējam kavēto kredītu īpatsvaram samazinoties visās grupās dalījumā pēc kavēto dienu skaita, savukārt salīdzinājumā ar 2014. gadu, minimāls palielinājums vērojams vien divās grupās: par 0,37 procentpunkti ar kavējumu no 31 līdz 90 dienām un par 0,13 procentpunktiem ar kavējumu no 91 līdz 180 dienām.
 

Analizējot kavētājus pēc kavējuma perioda ilguma, secināms, ka vislabākā kredītu kvalitāte ir  Līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu  nodrošināto kredītu grupā, kurā bez kavējumiem uz 2015. gada 30. jūniju bija 93,42% no kredītportfeļa. Kavēto kredītu īpatsvars ir samazinājies līdz 6,58%.
 

Otrais labākais kredītu portfelis pēc maksājumu disciplīnas ir patēriņa kredītiem, savukārt hipotekārie kredīti pēc maksājumu disciplīnas atrodas 3. vietā. Arī distances kredītiem īpaši uzlabojumi maksājumu disciplīnā nav novērojami, tomēr ir jāatzīmē, ka šo kredītu grupā ir vairākas sabiedrības, kurām novērojams ļoti sliktas kvalitātes portfelis: ar kavēto kredītu apjomu virs 70% un ilgstošajiem kavējumiem virs 50%. Turklāt distances kredītiem portfeļa kvalitāte būtu daudz sliktāka, ja netiktu veikti izsniegto kredītu pagarinājumi.
 

Attiecībā uz distances kredītu pagarināšanu, pēc PTAC rīcībā esošās apkopotās statistikas šis pakalpojums ir plaši izplatīts un konstatējams, ka izmaiņas mazāk ir skārušas tos kredītus, kas pagarināti 1 un 2 reizes, kamēr to kredītu īpatsvars, kuri pagarināti 3 un vairākas reizes palielinājies par 5 procentpunkti (kopumā uz 2015. gada 30. jūniju bijuši 115 125 distances kredīti ar atmaksu 1 maksājumā, turklāt 64,71% (74 502) no tiem pagarināti 3 un vairāk reizes).
 

Jauna un satraucoša tendence vērojama saistībā ar tā saucamajiem bez maksas jeb bezprocentu distances kredītiem. Šādu distances kredītu izsniegšana turpina pieaugt, tomēr ir redzams nelabvēlīgs blakusefekts – tieši šie bez maksas/ procentiem izsniegtie distances kredīti tiek visbiežāk pagarināti, kas varētu nozīmēt, ka patērētāji tos ņem, neizvērtējot savu spēju to atmaksāt, kā arī tas ir sava veida marketinga līdzeklis, kas patērētāju īpaši pievilina.


Pilns pārskata teksts pieejams PTAC mājas lapā.

 

Lai novērstu to, ka kredītņēmēji ieslīgst parādu atmaksas grūtībās, daudzreiz pagarinot atmaksas termiņus, ieslīgstot aizvien lielākās parādu atmaksas grūtībās, 2015. gada 28. maijā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas nosaka vairākus jaunus ierobežojumus patērētāju kredīta devējiem un t.s. „ātro kredītu” izsniegšanā. Grozījumi likumā stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī.
 

 

Jauni nosacījumi patērētāju kreditēšanai no 2016. gada 1. janvāra
 

Līdz ar grozījumiem likumā noteikts, ka jebkura ar kredīta līgumu saistītā izdevumu summa, t.sk. kredīta procenti, nokavējuma procenti, kredīta termiņa pagarinājuma maksas un citas ar kredītu saistītās izmaksas, kopā nevarēs pārsniegt 100 % no sākotnēji izsniegtā kredīta summas. Šāds regulējums nodrošinās, ka patērētāji nenokļūst pārmērīgos parādos, nemitīgi tiem pieaugot.
 

Kredīta kopējo izmaksu ierobežojums (0,55 % - no 1-7 dienām; 0,25 % - no 8-14 dienām; 0,20 % – no 15-30 dienām; 0,25 % - virs 30 dienām) nodrošinās, ka patērētāji, kuri godīgi atmaksā kredītu noteiktajā termiņā, nepārmaksā par aizdoto summu, sedzot to patērētāju kredītus, kas tos neatmaksā.  Savukārt kredīta devēju pienākums būs stingrāk izvērtēt patērētāju maksātspēju un neizsniegt kredītu tiem, kuru maksātspēja ir nepietiekama. 
 

Nokavējuma procentu ierobežojums 36 % apmērā virs aizņēmuma likmes gadā nodrošinās to, ka nokavējuma procenti nepieaug tik strauji, lai situācijā, kad patērētājs ir nokavējis maksājumu, spētu to tomēr samaksāt un segt savas saistības pret kredīta devēju.
 

Nosakot ierobežojumu kredīta līguma noslēgšanai laika posmā no 23:00 līdz 7:00 rītā, patērētāji, it sevišķi jaunieši un personas, kas cieš no azartspēļu atkarības, tiks pasargāts no neapdomīgas rīcības. Praksē ir ne mazums gadījumu, kad kredīti tiek ņemti ballīšu turpināšanai vai azartspēlēm, un vēlāk šādi mirkļa lēmumi tiek nožēloti.
 

Ierobežojums noteikt vekseli kā norēķina līdzekli kreditēšanas darījumos liegs kreditoriem apiet patērētāju kreditēšanas regulējumu, kā arī slepus kapitalizēt patērētāja parādus, kas savukārt nodrošinās caurskatāmu kredīta darījumu piedāvāšanu patērētājiem.

 

 

 

 

Papildu informācija:

Sanita Gertmane

Patērētāju aizsardzības centra

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja

Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Tālr. 67388622

Lapas informācija atjaunota:    11-11-2015