Publicēti pirmie cenu monitoringa rezultāti

08-02-2013

Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv publicēti šā gada janvāra mēnesī veiktā pirmā cenu monitoringa rezultāti. Ņemot vērā, ka tas bija pirmais cenu novērojums, šobrīd vēl nav iespējams analizēt un atspoguļot cenu dinamiku, taču patērētājiem ir iespējams salīdzināt dažādu preču un pakalpojumu pieejamību un cenu dažādās tirdzniecības vietās.

 

Ņemot vērā patēriņa cenu monitoringa nozīmību vienotās eiro valūtas ieviešanā un Māstrihtas kritēriju izpildē attiecībā uz inflācijas līmeņa noturēšanu un cenu stabilitātes saglabāšanu, Ekonomikas ministrija pauž gandarījumu par uzņēmumu un to apvienību pausto atbalstu patēriņa cenu monitoringa procesā un sadarbību ar SIA „Aptauju Centrs” cenu fiksēšanā tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.

SIA „Aptauju centrs” izmēģinājuma cenu novērojumu veica šā gada 31.janvārī, veicot cenu pierakstus 93 precēm, 32 pakalpojumiem vairāk nekā 400 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Rēzeknē. Cenu monitorings janvāra mēnesī tika veikts pilotprojekta veidā un tā uzdevums bija pārbaudīt definēto preču, pakalpojumu un tirdzniecības vietu pieejamību, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas metodoloģijā, kā arī veikt kopējo darba procesa novērtējumu.

Iegūtie rezultāti liecina, ka līdz nākamajam cenu novērojumam februāra mēnesī tiks precizēts vairāku preču un pakalpojumu tehniskās specifikācijas (piem., produktu šķiru, svaru vai daudzumu, iepakojuma raksturojumu u.tml.). Tāpat pēc pirmā apsekojuma ir secināts, ka atsevišķas tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas ir slēgtas uz rekonstrukciju vai pārstājušas sniegt pakalpojumus, tāpēc to vietā tiks piemeklētas citas līdzvērtīgas.

Kā zināms, patēriņa cenu monitorings ir viens no Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā iekļautajiem pasākumiem, kura galvenais mērķis ir novērot cenu svārstības pirms euro ieviešanas un tās laikā, lai identificētu nepamatotu un spekulatīvu cenu kāpumu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. No š.g. janvāra līdz septembrim cenu monitorings tiks veikts reizi mēnesī; no šī gada 1.oktobra līdz 31.decembrim cenas tiks novērotas četras reizes mēnesī. Cenu monitoringu plānots veikt arī 2014.gadā.

Cenu monitoringa ietvaros tiek novērotas cenas maizes un labības izstrādājumiem, gaļai, zivīm un to izstrādājumiem, augļiem, dārzeņiem, tējai, kafijai, atspirdzinošajiem un alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, mājokļa komunālajiem pakalpojumiem un remontam, medicīniskajiem produktiem, transporta pakalpojumiem, sakariem, presei, atsevišķiem izklaides pasākumu izdevumiem, kā arī ēdināšanas, finanšu, tūrisma, personīgās aprūpes un citiem pakalpojumiem (precīzs preču un pakalpojumu saraksts ir pielikumā).

Informācija par monitoringa rezultātiem būs publiski pieejama Latvijas iedzīvotājiem mājas lapās www.eiro.lv un www.em.gov.lv. Janvārī veiktā cenu monitoringa rezultāti publicēti šeit.

Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193;
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Lapas informācija atjaunota:    13-08-2014