Ekonomikas ministrija

Adrese

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
E-pasts: pasts@em.gov.lv

 

Ekonomikas ministrijas rekvizīti

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Reģistrācijas Nr.90000086008

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV91TREL2120038032000

 
Ministrijas darba laiks
Pirmdien - ceturtdien:
No plkst.8.15. - 17.00 ar pārtraukumu no plkst.12.15 līdz plkst.12.45.
Piektdien:
No plkst.8.15. - 15.45 ar pārtraukumu no plkst.12.15 līdz plkst.12.45.

Pirms svētku dienās darba laiks saīsināts par divām stundām.
 
Apmeklētāju pieņemšana
Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Ekonomikas ministrija daļēji pāriet uz attālinātu darbu.

Iespēju robežās aicinām saziņai ar mums izmantot tālruni vai e-pastu!

 

Darbinieku kontakti pieejami šeit: https://ej.uz/zze6.  

 

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski, rakstot uz e-pastu: pasts@em.gov.lv.

 

Ar mums var sazināties arī rakstot sociālās saziņas vietnēs https://www.facebook.com/ekonomikasministrija/ un https://twitter.com/EM_gov_lv .

 

Uz laiku esam atcēluši arī visus plānotos pasākumus. Jaunus pasākumu norises datumus izziņosim atsevišķi!

 

Valsts sekretārs - darba dienās no 8:30 - 17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67013105.

Citas amatpersonas - darba dienās no 8:30 - 17:00, iepriekš vienojoties ar attiecīgo amatpersonu (kontaktinformāciju skatīt Darbinieku datu bāzē).

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 67013100; 67013193.


Papildus

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus