Tūrisma eksports 2017. gadā pieauga par 3 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un sasniedza 1 192 milj. eiro. Par 3,1 % pieauga ārvalstu ceļotāju izdevumi Latvijā darījumu braucienos, bet samazinājās par 0,8 % atpūtas un citos personiskajos braucienos. Maksājumu bilancē pieauga vērtība pasažieru autotransporta (par 40 %) un gaisa transporta (par 9,3 %) pakalpojumu kredīta posteņiem.

 

Analizējot tūristu plūsmu Latvijā, Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) robežšķērsotāju apsekojuma dati liecina, ka, sākot ar 2010. gadu, palielinās robežšķērsotāju skaits pret Latvijas iedzīvotāju skaitu. 2017. gadā viena brauciena vidējie izdevumi diennaktī bija 60 eiro. Dati liecina, ka 2017. gadā vairākdienu ārvalstu ceļotāju braucienu skaits (1,9 milj.), salīdzinot ar 2016. gadu, pieauga par 8,7 %.

 

Savukārt, kā liecina pārskata dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību, naktsmītņu pakalpojumus Latvijā 2017. gadā izmantoja 1,8 milj. ārvalstu ceļotāju, kas ir par 13 % vairāk nekā iepriekšējā gadā.

 

2017. gadā vidējais ārvalstu viesu uzturēšanās ilgums naktsmītnēs Latvijā bija 1,91 nakts (2016. gadā – 1,93 naktis). Vidējais uzturēšanās ilgums ārvalstu viesiem turpina samazināties pēdējos četrus pārskata gadus.

 

2017. gadā izmitināšanas pakalpojumu nozarē, kas ietver darbības veidus atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) 55. klasei bija vērojams 5,5 % neto apgrozījuma pieaugums pret iepriekšējo gadu. Ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kas ietver darbības veidus atbilstoši 56. klasei, neto apgrozījums pieauga par 4 % gadā.

 

2017. gadā tūrisma operatori un tūrisma aģenti apkalpoja 484,6 tūkst. Latvijas iedzīvotājus un ārvalstu viesus, kas ir par 4,3 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. No tiem 318,5 tūkst. bija izejošais tūrisms jeb Latvijas iedzīvotāji, kas devās ceļojumā uz ārvalstīm, izmantojot kompleksā tūrisma piedāvājumus. Latvijā tika uzņemti 113,9 tūkst. ārvalstu viesu, kas tiek uzskatīts par ienākošo tūrismu. 

 

Lidostā apkalpoto pasažieru skaitu veido gan ārvalstu, gan Latvijas ceļotāji, kas 2017. gadā bija 6 096,6 tūkst., kas ir par 12,9 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 38,6 % no visiem pasažieriem tiek apkalpoti, lidojot uz Vāciju, Apvienoto Karalisti, Krieviju vai no tām. Šo valstu īpatsvars nedaudz samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

 

 Centrālā statistikas pārvalde, 2018.