Papildus starpvaldību dialogam sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām un ārvalstu partneriem tiek īstenoti pasākumi ekonomisko sakaru veicināšanai uzņēmēju līmenī, tai skaitā biznesa forumi, kontaktbiržas, uzņēmēju individuālās tikšanās, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidotās Lietišķās sadarbības padomes ar trešajām valstīm sēdes.