Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes darbu regulē Tūrisma likuma 9.pants un saistošie Ministru kabineta 2020.gada 11. marta noteikumi Nr. 162 “Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums”.