Šajā sadaļā publicēti būtiskākie, izstrādes stadijā esošie normatīvo aktu projekti tūrisma jomā. Iespējams iepazīties ar dokumenta projektu, kāds tas izstrādāts sākotnēji un izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, kāds virzīts izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē, Ministru kabineta sēdē un Saeimas sēdē.


Normatīvā akta projekta nosaukums un statuss

Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”

Anotācija

Madara Lūka-Ruskulova, 67013256
Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

Ministru kabineta noteikumu projekts

Anotācija

Madara Lūka-Ruskulova, 67013256, Madara.Luka-Ruskulova@em.gov.lv
Grozījumi Tūrisma likumā

Likumprojekts

Anotācija

Madara Lūka-Ruskulova, 67013256, Madara.Luka-Ruskulova@em.gov.lv