Dalība starptautiskajās organizācijās

Dalība starptautiskajās organizācijās
 

Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs (LVS) darbojas Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO), Starptautiskajā Elektrotehniskajā komisijā (IEC), Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejā (CENELEC).
 

Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija - SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” LatvijasNacionālais akreditācijas birojs (LATAK) ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīgs biedrs un ir parakstījis EA Daudzpusējās atzīšanas līgumu kopš 2002.gada.
 

Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija - SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Metroloģijas biroja (LATMB) pārstāv Latviju Eiropas Nacionālo metroloģijas institūtu sadarbības organizācijā – EURAMET, Starptautiskās Reglamentētās metroloģijas organizācijā – OIML, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā – WELMEC. LATMB ir Starptautiskās svaru un mēru komitejas CIPM Savstarpējā atzīšanas līguma MRA parakstītājs.

Lapas informācija atjaunota:    10-09-2014