Izcelsmes apliecinājumi

2011.gada 3.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus".
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta piekto daļu, 29.1 panta piekto daļu un 29.pantu.
 

Noteikumi nosaka:

1.kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs (turpmāk – ražotājs), kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, par saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas izteikts megavatstundās (MWh), var saņemt izcelsmes apliecinājumu;

2. kārtību, kādā ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

3. kārtību, kādā ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto biomasu vai biogāzi, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

4. izcelsmes apliecinājumā ietveramo informāciju;

5. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz izcelsmes apliecinājumus.


Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus"


Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai


Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumiem Nr.900"Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus" izsniegtie izcelsmes apliecinājumi:


Izsniegtie izcelsmes apliecinājumi uz 28.07.2016.

Lapas informācija atjaunota:    09-08-2016