Izcelsmes apliecinājumi

2017.gada 21.februārī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumi Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”, aizstājot līdz 2016.gada  30.septembrim spēkā esošos Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumi Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus".
 

Noteikumi izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 pantu.
 

Noteikumi nosaka:

1. kārtību, kādā elektroenerģijas ražotājs, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju, var saņemt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

2. izcelsmes apliecinājumā ietveramo informāciju;

3. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz izcelsmes apliecinājumus.

 


Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumi Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība”


Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

 

Iesniegums izcelsmes apliecinājuma saņemšanai elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju


Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumiem Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus" un Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra noteikumiem Nr.86 “Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība” izsniegtie izcelsmes apliecinājumi:


“Izsniegtie izcelsmes apliecinājumi uz 14.06.2020./ Issued guarantees of origin until 14.06.2020.”

Lapas informācija atjaunota:    15-06-2020