Normatīvo aktu projekti

Normatīvā akta projekta nosaukums Kontaktpersona

“Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.597 “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība””

Helēna Rimša

Helena.Rimsa@em.gov.lv

 

 

Lapas informācija atjaunota:    20-03-2019