Normatīvo aktu projekti

Normatīvā akta projekta nosaukums Kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”

Līga Dreijalte, 67013273

Roberts Meijers, 67013176

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 

Līga Dreijalte, 67013273

Roberts Meijers, 67013176

Likumprojekts “Transporta enerģijas likums” (VSS-1216)

Baiba Logina, 67013095, Baiba.Logina@em.gov.lv
Lapas informācija atjaunota:    28-03-2018