Degvielas uzpildes stacijas

Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas (tvertnes, cauruļvadi, degvielas uzpildes iekārtas un to aprīkojums), kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 m3 un kuras paredzētas transportlīdzekļu (arī maz­izmēra kuģošanas līdzekļu — motorlaivu, ūdens motociklu, kuteru un jahtu) degvielas tvertņu uzpildīšanai.
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 20.02.2001. noteikumi Nr.74 „Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”;

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014