Publiskās atrakcijas

Publisko atrakciju iekārta ir mehāniska iekārta, kas paredzēta cilvēku pārvietošanai vertikālā plaknē, kā arī divās vai vairākās plaknēs un paredzēta atrakcijas dalībniekiem publiskai lietošanai izklaides pasākumos (izņemot atrakciju iekārtas, kuru vienīgais enerģijas avots ir tieši pielikts roku spēks).
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 16.02.2010. noteikumi Nr.136 „Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība”;

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014