Spiedieniekārtu kompleksi

Spiedieniekārtu kompleksiem saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst III vai IV kategorijai.
 

Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
 

MK 07.11.2000. noteikumi Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām iekārtām”;
 

MK 17.11.2009. noteikumi Nr.1320 „Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju”;
 

MK 14.02.2006. noteikumi Nr.124 „Noteikumi par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi”;
 

MK 14.07.2008. noteikumi Nr.535 „Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanas kārtība”
 

MK 02.06.2000. noteikumi Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”
 

MK 16.09.2003. noteikumi Nr.518 „Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”;

Lapas informācija atjaunota:    30-10-2014