Būvniecība

Sākot ar 2003.gada 1.martu Ekonomikas ministrija veic vispārējo būvniecības pārraudzību un koordināciju valstī. Ministrija ir atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu. Ministrijas kompetence būvniecības jomā ir noteikta Būvniecības likumā, un tajā ietilpst būvniecības attīstības stratēģijas un programmu izstrāde, priekšlikumu sagatavošana būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanai, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšana, sūdzību izskatīšana par pašvaldību institūciju un šo institūciju amatpersonu rīcību,kā arī būvkomersantu reģistra uzturēšana, būvniecības kontroles tiesību piešķiršana, u.c. normatīvajos aktos paredzētie pienākumi būvniecības jomā.

 

 

2016. gada 31. maijā Latvijas valdība Ministru prezidenta Māra Kučinska vadībā un būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas parakstīja Latvijas valdības un būvniecības nozares sadarbības memorandu par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē un rīcības plānu 2016.-2018. gadam par prioritāri veicamajiem uzdevumiem, apņemoties kopīgi veikt pasākumus:

  • ēnu ekonomikas, jo īpaši nelegālās nodarbinātības, izskaušanai;
  • skaidras publisko būvdarbu iepirkumu sistēmas stiprināšanai;
  • būvniecībā iesaistīto pušu civiltiesisko attiecību reglamentēšanai;
  • samērīgu un skaidru nozares un valsts attiecību veidošanai;
  • kā arī atbildības par būvdarbu kvalitāti nodrošināšanai.

 

Memoranda teksts

 

Lapas informācija atjaunota:    31-08-2016