Noslēgtie iepirkumu līgumi

1. Iepirkuma līgums Nr. EM 2010/59/ERAF „Tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrāde Ekonomikas ministrijas projektam „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde””, kopējā līguma summa LVL 18 760,00. (Iepirkums izsludināts 09.09.2010., līgums ar izstrādātāju SIA „Agile & Co” noslēgts 11.11.2010.).
 

2. Iepirkuma līgums Nr. EM 2011/04/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana”, kopējā līguma summa LVL 1 462 450,00. (Iepirkums izsludināts 28.01.2011., līgums ar izstrādātāju SIA „Tieto Latvia” noslēgts 28.11.2011.).
 

Līguma izpildes ietvaros BIS 1.posma realizācija notika no 2011.gada 28.novembra līdz 2012.gada 1. augustam. Tika izstrādāti seši būvniecības reģistri: Būvkomersantu reģistrs, Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrs, Energoauditoru reģistrs, Ēku energosertifikātu reģistrs, Dzīvojamo ēku pārvaldnieku reģistrs un Būvinspektoru reģistrs (papildus informācijai skatīt šīs sadaļas 7.punktu). Tika izstrādāta sistēmas kopējā funkcionalitāte: lietotāju pārvaldības un autentifikācijas risinājums, auditācijas risinājums, dokumentu un darbplūsmu pārvaldības risinājums, klasifikatoru pārvaldība, būvniecības portāla pamatfunkcionalitāte.
 

2012.gada 28.maijā SIA „Tieto Latvia” sāka  un 2013.gada 27.martā pabeidza BIS izstrādes 2.posmā iekļautos darbus. Tie saistīti ar darba vides veidošana būvvaldēm, t.i. būvniecības ieceres izskatīšanas process, būvprojekta sagatavošanas un akceptēšanas process, būvatļaujas izsniegšanas process, pieņemšanas ekspluatācijā process, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanas un izstrādes process. BIS izstrādes 2.posma ietvaros tika uzsākta BIS izmēģinājuma ekspluatācija 3 pašvaldību  būvvaldēs.

 

BIS 3.posma izstrāde tika uzsākta 2012.gada 27.augustā un 2014.gada 11.jūlijā tā tika pabeigta. BIS 3.posma ietvaros tika izstrādāta būvdarbu uzraudzības funkcionalitāte, t.sk. mobilā aplikācija un atskaišu modulis, kā arī tika papildināta BIS 2.posmā izstrādātā sistēmas funkcionalitāte.

 

BIS 4.posma izstrāde tika uzsākta 2012.gada 27.augustā un 2015.gada 29.septembrī tā tika pabeigta. BIS izstrādes 4.posma ietvaros tika izstrādātas E-pakalpojuma funkcijas un E-paraksta iespējas, kā arī veikta rūpnieciskā izpēte – BIS tika ieviesta 30 pašvaldību būvvaldēs. 4.posma ietvaros tika papildinātas 2. un 3.posmā izstrādātās sistēmas funkcionalitātes.

 

3. Iepirkuma līgums Nr. EM 2012/36/ERAF „IKT aparatūras un iekārtu, izņemot gala lietotāju infrastruktūras iegāde Būvniecības Informācijas sistēmas nodrošināšanai”, kopējā līguma summa LVL 107 992,50 (Iepirkums izsludināts 12.07.2012., līgums ar piegādātāju SIA "TelCom" noslēgts 07.03.2013.)
 

4. Iepirkuma līgums Nr. EM 2013/28/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes kvalitātes un izmēģinājuma ekspluatācijas uzraudzība, atbalsts projekta vadības grupai”, kopējā līguma summa LVL 13 939,20 (Iepirkums izsludināts 19.04.2013., līgums ar izpildītāju SIA "Corporate Consulting" noslēgts 24.05.2013.)

5. Iepirkums „Būvniecības informācijas sistēmas publicitātes nodrošināšana”, kura ietvaros izgatavots projekta informatīvais stends, kas ir izvietots Ekonomikas ministrijas telpās. Iepirkuma kopējā summa LVL 119,79. Pakalpojuma sniedzējs: SIA "Aģentūra DP", iepirkums veikts 06.09.2013.

6. Iepirkuma līgums Nr. EM 2013/60/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas drošības pārbaude”, kopējā līguma summa LVL 15 125,00 (Iepirkums izsludināts 22.07.2013., līgums ar izpildītāju SIA "Ernst & Young Baltic" noslēgts 24.09.2013.)
 

7. Iepirkuma līgums Nr. EM 2014/70/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde”, kopējā līguma summa EUR 832 020,20. (Iepirkums sarunu procedūras ietvaros, līgums ar izstrādātāju SIA „Tieto Latvia” noslēgts 05.12.2014.). Informējam, ka šā iepirkuma līguma ietvaros, ievērojot jauna Būvniecības likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu pieņemšanu, tiek papildināti BIS izstrādes 1., 2. un 3.posma rezultāti. Attiecībā uz BIS izstrādes 1.posmu papildinājumi tiek veikti visos izstrādātajos reģistros, t.sk. Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu reģistrā, kuram vienlaikus tiek mainīts arī nosaukums uz „Būvspeciālistu reģistrs”.

 

8. Iepirkuma līgums Nr. EM 2014/107/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu izstrādes uzraudzība”, kopējā līguma summa EUR 27 225,00 (Iepirkums izsludināts 19.12.2014., līgums ar izpildītāju SIA „PricewaterhouseCoopers” noslēgts 10.02.2015.)

 

9. Iepirkuma līgums Nr. EM 2015/2 „Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju apmācības pašvaldību būvvaldēs”, kopējā līguma summa EUR 55 073,15 (Iepirkums izsludināts28.01.2015., līgums ar izpildītāju SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” noslēgts 16.03.2015.)

 

10. Iepirkuma līgums Nr. EM 2015/32 „Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu drošības testēšana”, kopējā līguma summa EUR 6 776,00 (Iepirkums izsludināts 17.04.2015., līgums ar izpildītāju SIA “Corporate Consulting” noslēgts 17.06.2015.)

 

11. Iepirkuma līgums Nr. EM 2015/102/ERAF „Būvniecības informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde – iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu, būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, būvkomersantu un būvspeciālistu datu nodošana Valsts ieņēmumu dienestam, būvniecības atkritumu kontrole, tehnisko noteikumu saņemšana”, kopējā līguma summa EUR 50 481,20. (iepirkums izsludināts 26.11.2015., līgums ar izpildītāju SIA „Tieto Latvia” noslēgts 11.12.2015.).

Lapas informācija atjaunota:    17-12-2015