Informācija un skaidrojumi

Par uzsāktu būvniecības procesu līdz 30.09.2014:

 

Būvniecības ieceres dokumentācija:

 

Būvatļauja:

 

Apdrošināšana:

 

Pieņemšana ekspluatācijā;

 

Būvspeciālisti:

 

Citi jaunā būvniecības regulējuma aspekti:

 

Būvniecības valsts kontroles biroja mājas lapa pieejama šeit.

 

Būvvalžu saraksts, kontaktinformācija

Lapas informācija atjaunota:    10-12-2018