Informatīvie ziņojumi

02.06.2017. Informatīvais ziņojums “Par plānotajiem publiskajiem lielajiem būvniecības iepirkumiem, sagaidāmajām investīcijām būvniecībā, nepieciešamo resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu, būvniecības kvalitāti un tirgus pārkaršanas risku”. Pielikums Nr.1.

 

09.02.2016. Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"

 

12.05.2015. Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildi"

 

29.07.2014. "Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu""

 

Lapas informācija atjaunota:    08-03-2018