ES normatīvie akti

ES direktīvas

 

ES direktīva 89/106/EEC Par Dalībvalstu likumdošanas, normatīvo aktu un administratīvo noteikumu attiecībā uz būvmateriāliem harmonizēšanu (oficiāls tulkojums latviešu valodā).

ES direktīva 85/384/EEC (angļu valodā) Par diplomu, sertifikātu un citu formālo kvalifikāciju atzīšanu arhitektūrā, un pasākumiem, kuri atvieglo iespēju uzsākt darbu profesijā un nodrošina brīvību sniegt pakalpojumus.

ES direktīva 93/76/EEC (angļu valodā) Par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, uzlabojot enerģijas izmantošanas efektivitāti (SAVE) (oficiāls tulkojums latviešu valodā).

ES direktīva 2002/91/EK (angļu valodā) Par ēku energoefektivitāti (oficiāls tulkojums latviešu valodā).

 

ES regulas

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (oficiāls tulkojums latviešu valodā)

 

Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes (ETAG)

 

ETAG 04 Ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu (oficiāls tulkojums latviešu valodā)

Lapas informācija atjaunota:    01-06-2015