Statistika, pētījumi

 

2016. gada 1. ceturksnī būvniecības apjoms samazinājās par 19 %

12.05.2016
 

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2015. gada attiecīgo periodu, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 19 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības produkcijas apjoms faktiskajās cenās bija 203,4 milj. eiro.

Ēku būvniecības apjoms samazinājās par 7,9 %, tai skaitā dzīvojamo māju būvniecība – par 25,1 %, nedzīvojamo ēku – par 0,7 %. Inženierbūvniecības apjoms samazinājās par 38,7 %, un to ietekmēja tiltu, estakāžu, tuneļu būvniecības apjoma kritums par 74,8 %, ostu, ūdensceļu, dambju un citu hidrobūvju būvniecības samazinājums par 27,2 %, autoceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecības kritums par 25,7 % un maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecības apjoma samazinājums par 20,3 %. Rūpniecības komplekso būvju būvniecība pieauga par 63,6 % un vietējās nozīmes cauruļvadu un kabeļu būvniecība – par 48,7 %.

2016. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 7,1 %, ko galvenokārt ietekmēja inženierbūvju būvniecības apjoma kritums par 35 %.

 

Būvniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

 

Būvniecības produkcijas apjoms un tā pārmaiņas

2016. gada 1. ceturksnī izsniegtas 369 būvatļaujas (izsniegto būvatļauju skaits raksturo izdarīto atzīmju skaitu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai ar kopējo platību 70,7 tūkst. kvadrātmetru. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita jaunu māju būvniecībai izsniegta 251 būvatļauja ar paredzamo platību 49,2 tūkst. kvadrātmetru.

Rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībai izsniegtas 56 būvatļaujas ar kopējo paredzamo platību 61,1 tūkst. kvadrātmetru. Lielākā daļa no izsniegtajām būvatļaujām rūpniecības ēku un noliktavu būvniecībai bija jaunbūvēm – attiecīgi 31 būvatļauja, kopējā paredzamā platība – 20,5 tūkst. kvadrātmetru.

Plašāka informācija par būvniecības produkcijas indeksiem un izdotajām būvatļaujām ēku būvniecībai pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

 

 

Izmaiņas metodoloģijā

Sākot ar šo periodu būvniecības produkcijas apjoma dati ir sezonāli un kalendāri izlīdzināti ar programmu "JDemetra+". Veicot pāreju uz programmu "JDemetra+", CSP nemaina līdz šim izmantoto laikrindu sezonālās izlīdzināšanas metodoloģiju. Joprojām datu izlīdzināšanai izmanto TRAMO/SEATS metodi, Latvijas nacionālo brīvdienu kalendāru un, papildinot laikrindu ar jauniem datiem, visa sezonāli izlīdzinātā laikrinda tiek pārrēķināta. Plašāka informācija par datu aprēķināšanas metodoloģiju pieejama CSP vietnē sadaļas "Galvenie rādītāji – Būvniecība" apakšsadaļā "Metadati".

 

Aprakstu sagatavojusi LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

 

Papildu informācija par datiem:
Līga Pranča
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Liga.Pranca@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

___________________________________________________________________________________

Lapas informācija atjaunota:    14-06-2016