Statistika, pētījumi

2020

Ekonomikas ministrija veikusi Covid-19 ietekmes uz tautsaimniecību izvērtējumu, kas tika ņemts par pamatu izstrādājot stratēģiju Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai. Stratēģiju Ministru kabinets atbalstīja 2020.gada  26.maija sēdē. Izvērtējumā ir ietverta arī prognozētā ietekme uz būvniecības nozari. Plašāka informācija pieejama:

https://www.em.gov.lv/lv/covid_19/covid_19/strategija_latvijai/

Pētījuma, par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā, provizoriskie dati būs pieejami šī gada septembrī, bet ziņojums  oktobrī.

2019

Pētījums par Latvijas būvniecības nozares kvalitātes indeksa noteikšana, veicot būvniecības procesā iesaistīto procesa dalībnieku aptauju.

Mērķis ir izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu. Pakalpojumu kvalitātes monitoringam jāsniedz objektīva kopējo būvniecības nozares procesa un attiecīgo apakšprocesu kvalitātes mērījumu sistēma, lai turpmāk sistemātiski izzinātu nozares dalībnieku viedokļus, apkopotu secinājumus, izstrādātu pamatotus uzlabojumu priekšlikumus un nepārtraukti uzlabotu būvniecības regulējuma un procesu kvalitāti un efektivitāti.

Pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā.

Pētījuma mērķis: lai varētu efektīvāk plānot publisko būvniecības iepirkumu potenciālās izmaksas un novērtētu iespējamās cenu izmaiņas tuvākajos gados veikts pētījums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē.

Informatīvo ziņojumu Par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību

Būvniecības nozares attīstība pēdējos gados ir izteikti cikliska, straujiem būvniecības produkcijas apjomu pieaugumiem seko būvniecības apjomu kritumi, kas izraisa būvniecības pakalpojumu cenu svārstības un ietekmē tautsaimniecības attīstību.

2018

Pētījums par būvniecības kvalitāti. 

"Latvijas Būvniecības nozares kvalitātes indeksa un mērījumu metodoloģijas izstrāde un aptaujas instrumenta (anketas) sagatavošana un testēšana": 

 

 

Gala ziņojums: „Pētījuma par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē Latvijā” 

 

 

CITI RAKSTI

 

___________________________________________________________________________________

Būvkomersantu reģistra statistika pieejama Būvniecības informācijas sistēmā.

Lapas informācija atjaunota:    06-08-2020