Aktuālā būvniecības statistiskā informācija (2018/05/16)

Būvniecības nozarē šogad turpinās strauja izaugsme. Attīstību lielā mērā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanas intensitātes pieaugums un arī privātās investīcijas, tai skaitā biroju un tirdzniecības ēku būvniecībā. 1.ceturksnī būvniecības apjomi bija par 35,9% lielāki nekā 2017.gada atbilstošajā periodā (neizlīdzināti dati).

 

Šī gada 1.ceturksnī būvniecības apjomu palielinājumu noteica ēku būvniecība un inženierbūvniecība.

 

2018.gada 1.ceturksnī visstraujāk pieauga ēku būvniecības apjomi, pieauguma temps ir 44,1%, salīdzinot ar 2017.gada atbilstošo periodu. Dzīvojamo ēku un nedzīvojamo māju būvniecība attīstījās līdzīgos tempos. Nedzīvojamo māju pamatkategorijā strauji pieauga biroju ēku un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku apjomi. Tas ir saistīts ar atsevišķu lielu šīs kategorijas būvniecības projektu īstenošanu, piemēram tirdzniecības centri “Akropole” un “IKEA”. Vērā ņemams pieaugums vērojams arī tādās kategorijās kā sporta ēku un skolu, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzēto ēku būvniecība.

 

Inženierbūvju apjomi 1.ceturksnī bija par 43,4% lielāki kā 2017.gada atbilstošajā periodā. Šajā pamatkategorijā vairāk kā 2,5 reizes pieauguši gan maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju, gan tiltu, estakāžu, tuneļu un pazemes ceļu būvniecības apjomi. Arī autoceļu, ielu, ceļu, lidlauku skrejceļu un sliežu ceļu kategorija uzrāda strauju attīstību – to būvniecības apjomi ir gandrīz dubultojušies. Tā pamatā ir Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apjomīgu infrastruktūras projektu īstenošanas aktivizēšanās.

 

Lēnākos tempos auga specializētie būvdarbi. 2018.gada 1.ceturksnī pieaugums veidoja 16,2%, salīdzinot ar 2017.gada 1.ceturksni. Šajā pamatkategorijā ietilpst ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana, elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības, kā arī būvdarbu pabeigšana.

 

Izsniegto būvatļauju skaits 2018.gada 1.ceturksnī ir gandrīz 2017.gada 1.ceturksņa līmenī. Tika izsniegtas 785 būvatļaujas, kas bija par 0,9% mazāk. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita lielākā daļa jeb vairāk kā 70% izsniegtas jaunbūvju būvniecībai.

 

Sagaidāms, ka 2018.gadā, turpinoties Eiropas Savienības struktūrfondu projektu ieviešanai un augot privātajām investīcijām, būvniecības nozarē turpināsies dinamiska izaugsme.

 

2018. gada 1. ceturksnī izsniegta 551 būvatļauja dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 180,5 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 402 būvatļaujas ar paredzamo platību 123,4 tūkst. kvadrātmetri. Viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai tika izsniegtas 339 būvatļaujas (paredzamā platība 72,5 tūkst. kvadrātmetri).

Nedzīvojamo ēku būvniecībai tika izsniegtas 234 būvatļaujas būvniecības uzsākšanai, kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai par kopējo platību 148,4 tūkst. kvadrātmetri, tai skaitā jaunajai būvniecībai – 156 būvatļaujas ar paredzamo platību 57,5 tūkst. kvadrātmetri. Rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām tika izsniegtas 46 būvatļaujas par kopējo platību 55,1 tūkst. kvadrātmetri, no tām 28 būvatļaujas - jaunbūvēm ar kopējo platību 21 tūkst. kvadrātmetri.

Ekspluatācijā Kopā pieņemti 576 dzīvokļi ar kopējo platību 100.2 tūkst. m2, kas ir par 34 % vairāk nekā 2017.gada 1. ceturksnī, kā arī ekspluatācijā pieņemtā jaunu biroju platība sasniedz 2.2 tūkst. m2, kas ir par 47 % vairāk, nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

 

Plašāka informācija par būvniecības statistiku ir pieejama CSP datu bāzē sadaļā „Būvniecība”.

Lapas informācija atjaunota:    21-08-2018