Regulas

Zemāk tabulā uzskaitītas šobrīd spēkā esošās Regulas ekodizaina un energomarķējuma jomās, sadalot tās pa preču grupām, kā arī attiecīgajās Regulās noteikto prasību spēkā stāšanās datumi. Noklikšķinot uz Regulas, tīmekļa pārlūks automātiski atvērs pilno Regulas versiju.
 

Nr.

Preces veids

Regulas nosaukums

Regulas prasību spēkā stāšanas datums

1.

Elektrisko un elektronisko mājsaimniecības un biroja iekārtu elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā un izslēgšanas režīmā.
1. Lielās mājsaimniecības ierīces: veļas mašīnas, apģērbu žāvēšanas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, elektriskās plītis u.tml.
2. Mazās mājsaimniecības ierīces: tosteri, cepšanas, ierīces, dzirnaviņas u.tml.
3. Informācijas tehnoloģiju sadzīves ierīces
4. Patērētāju ierīces: radioiekārtas, video kameras, video ierakstu ierīces, audio pastiprinātāji u.tml.
5. Rotaļlietas, atpūtas un sporta ierīces: elektrisko vilcienu vai auto rallija komplekti, video spēļu konsoles u.tml.

1.posms: 07.01.2010.

2.posms: 07.01.2013.

2.

Vienkāršās televizoru papildierīces (simple set top boxes)

Komisijas regula Nr. 107/2009 ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām vienkāršajām televizora papildierīcēm īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK

1.posms: 25.02.2010.

2.posms: 25.02.2013.

3.

Ārējo enerģijas piegādātāju iekārtas (maiņstrāvas pārveidotāji) (external power supplies)

Komisijas regula Nr. 278/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par ārējo barošanas avotu patērēto jaudu bezslodzes režīmā un vidējo aktīvo efektivitāti

1.posms: 27.04.2010.

2.posms: 27.04.2011.

4.

Mājsaimniecības apgaismojums (ieskaitot kvēlspuldzes) (domestic lighting products, including incandescent bulbs)

Komisijas regula Nr. 244/2009, par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām
 

Komisijas Regula (EK) Nr. 859/2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu radītajam ultravioletajam starojumam

 

Komisijas Regula (ES) 2015/1428, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamu kliedētas gaismas lampu ekodizaina prasībām un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu, un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1194/2012 attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

1. posms: 01.09.2009.

2. posms: 01.09.2010.

3. posms: 01.09.2011.

4. posms: 01.09.2012.

5. posms: 01.09.2013.

6. posms: 01.09.2018

5.

Virzītas gaismas lampas, gaismas diožu lampas un saistītās ierīces (directional lamps, light emitting diode lamps and related equipment)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1194/2012, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

 

Komisijas Regula (ES) 2015/1428, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamu kliedētas gaismas lampu ekodizaina prasībām un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu, un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1194/2012 attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

1.posms: 01.09.2013.

2.posms: 01.09.2014.

3.posms: 01.09.2016.

6.

Luminiscences lampas bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamās droseles un apgaismes iekārtas (fluorescent lamps without integrated ballast, high intensity discharge lamps, and ballasts and luminaires able to operate such lamps)

Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu
 

Komisijas Regula (ES) Nr. 347/2010, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām un šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām

 

Komisijas Regula (ES) 2015/1428, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 244/2009 attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamu kliedētas gaismas lampu ekodizaina prasībām un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 245/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu, un groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1194/2012 attiecībā uz virzītas gaismas lampu, gaismas diožu lampu un saistītu ierīču ekodizaina prasībām

1.posms: 13.04.2010.

2.posms: 13.04.2013.

3.posms: 13.04.2018.

7.

Elektrisko lampu energomarķējums (electrical lamps and luminaires)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 874/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz elektrisko lampu un gaismekļu energomarķējumu

1. posms:

01.09.2013.

8.

Televizori (televisions)

Komisijas regula Nr. 642/2009 ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām televizoriem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK/
 

Komisijas deleģētā regula Nr. 1062/2010 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz televizoru energomarķējumu

Ekodizana regula:

1.posms: 07.01.2010.

2.posms: 20.08.2010.

3.posms: 20.08.2011.

4.posms: 01.04.2012.

Energomarķējuma regula:

1.posms: 30.11.2011.

2.posms: 30.03.2012.

9.

Veļas mazgājamās mašīnas (washing mashines)

Komisijas regula Nr. 1015/2010 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām,

 

Komisijas deleģētā regula Nr. 1061/2010 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves veļas mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

Ekodizana regula:

1.posms: 01.06.2011.

2.posms: 01.12.2011.

3.posms: 01.12.2012.

4.posms: 01.12.2013.

Energomarķējuma regula:

1.posms:

20.12.2011.

2.posms: 20.04.2012.

10.

Mājsaimniecības ledusskapji, saldētavas (domestic refrigeration, freezers)

Komisijas regula Nr. 643/2009 ar ko attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecībā lietojamām aukstumiekārtām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/32/EK
 

Komisijas deleģētā regula Nr. 1060/2010 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamo aukstumiekārtu energomarķējumu

Ekodizana regula:

1.posms: 01.07.2010.

2.posms: 01.07.2013.

Energomarķējuma regula:

1.posms:30.11.2011.

2.posms: 30.03.2012.

11.

Trauku mazgājamās mašīnas (household dishwashers)

Komisijas regula Nr.1016/2010 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām
 

Komisijas deleģētā regula Nr. 1059/2010 ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz sadzīves trauku mazgāšanas mašīnu energomarķējumu

Ekodizana regula:

1.posms: 01.12.2011.

2.posms: 01.06.2012.

3.posms: 01.12.2012.

4.posms: 01.12.2013.

5.posms: 01.12.2016.

Energomarķējuma regula:

1.posms:20.12.2011.

2.posms: 20.04.2012.

12.

Elektromotori (electric motors)

Komisijas regula Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem
 

Labojumi regulā Nr.2009/640
 

Komisijas regula Nr. 4/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 640/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām elektromotoriem

Ekodizana regula:

1.posms: 16.06.2011.

2.posms: 01.01.2015.

3.posms: 01.01.2017.

13.

Cirkulācijas sūkņi (circulators, originally under electric motors)

Komisijas regula Nr. 641/2009 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem
 

Komisijas Regula (ES) Nr. 622/2012, ar ko Komisijas Regulu (EK) Nr. 641/2009 groza attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem

1.posms: 01.01.2013.

2.posms: 01.08.2015.

14.

Industriālās ventilācijas iekārtas (industrial fans)

Komisijas Regula (ES) Nr. 327/2011 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilatoriem, kurus darbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW

1.posms: 01.01.2013.

2.posms: 01.01.2015.

15.

Gaisa kondicionieri un ventilatori (room air conditioners and comfort fans)

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 626/2011, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz gaisa kondicionētāju energomarķējumu

Ekodizaina regula:
1.posms: 01.01.2013.
2.posms: 01.01.2014.

Energomarķējuma regula:

01.01.2013.

16.

Ūdenssūkņi (water pumps)

Komisijas Regula (ES) Nr. 547/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem

1.posms: 01.01.2013.

2.posms: 01.01.2015.

17.

Veļas žāvētāji (household tumble driers)

Komisijas Regula (ES) Nr. 932/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem
 

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 392/2012, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz mājsaimniecības veļas žāvētāju energomarķējumu

 

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 392/2012

Ekodizaina regula:

1.posms: 01.11.2013.

2.posms: 01.11.2014.

3.posms: 01.11.2015.

Energomarķējuma regula:

1.posms: 29.05.2013.

2.posms: 29.09.2013.

18.

Datori un datoru serveri (computers and computer servers)

Komisijas Regula (ES) Nr. 617/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām datoriem un datoru serveriem

1.posms: 01.07.2014.

2.posms: 01.01.2016.

19.

Putekļsūcēji (vacuum cleaners)

Komisijas Regula (ES) Nr. 666/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām putekļsūcējiem
 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 665/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz putekļsūcēju energomarķējumu

Ekodizaina regula:

1.posms: 01.09.2014.

2.posms: 01.09.2017.

Energomarķējuma regula:

1.posms: 01.09.2014.

2.posms: 01.09.2017.

20.

Telpu sildītāji, kombinētie sildītāji un telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekti vai kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekti (space heaters and combination heaters, including those integrated in packages of space heater, temperature control and solar device or packages of combination heater, temperature control and solar device)

Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem
 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu

 

Ekodizaina regula:

1.posms: 26.09.2015.

2.posms: 26.09.2017.

3.posms: 26.09.2018.

 

Energomarķējuma regula:

1.posms: 26.09.2015.

2.posms: 26.09.2019.

21.

Ūdenssildītāji un karstā ūdens tvertnes un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplekti (water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device)

Komisijas Regula (ES) Nr. 814/2013 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām ūdenssildītājiem un karstā ūdens tvertnēm
 

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu

Ekodizaina regula:

1.posms: 26.09.2015.

2.posms: 26.09.2017.

3.posms: 26.09.2018.

Energomarķējuma regula:

1.posms: 26.09.2015.

2.posms: 26.09.2017.

22.

Sadzīves cepeškrāsnis, plītsvirsmas un tvaika nosūcēji (domestic ovens, hobs and range hoods)

Komisijas Regula Nr. 66/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves cepeškrāsnīm, plītsvirsmām un tvaika nosūcējiem
 

Komisijas Deleģētā Regula Nr. 65/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz sadzīves cepeškrāšņu un tvaika nosūcēju energomarķējumu

Ekodizana regula:

1.posms: 21.02.2015.

2.posms: 21.02.2016.
2.posms: 21.02.2017.

3.posms: 21.02.2019.
 

Energomarķējuma regula:

1.posms: 01.01.2015.

2.posms: 01.01.2016.

3.posms: 01.01.2018.

4.posms: 01.01.2020.

23.

Mazie, vidējie un lielie spēka transformatori (small, medium and large power transformers)

Komisijas Regula Nr. 548/2014, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem

1.posms: 01.07.2015.

2.posms: 01.07.2021.

24.

Energopatēriņa marķējums internetā (labelling of energy-related products on the internet)

 

Sadzīves trauku mašīnas, aukstumiekārtas, veļas mazgājamās mašīnas, televizori, gaisa kondicionētāji, veļas žāvētāji, elektriskās lampas un gaismekļi, putekļsūcēji, telpu sildītāji, ūdenssildītāji

Komisijas Deleģētā Regula Nr. 518/2014, ar ko groza Deleģētās regulas (ES) Nr. 1059/2010, (ES) Nr. 1060/2010, (ES) Nr. 1061/2010, (ES) Nr. 1062/2010, (ES) Nr. 626/2011, (ES) Nr. 392/2012, (ES) Nr. 874/2012, (ES) Nr. 665/2013, (ES) Nr. 811/2013 un (ES) Nr. 812/2013 par energopatēriņu ietekmējošu ražojumu marķējumu internetā

Regulas Nr. 1059/2010, Nr. 1060/2010, Nr. 1061/2010, Nr. 1062/2010, Nr. 626/2011, Nr. 392/2012
Nr. 874/2012
Nr. 665/2013:

 

1.posms: 01.01.2015.

 

Regula Nr. 811/2013:

1.posms: 26.09.2019.

 

Regula Nr. 812/2013:

 

1.posms: 26.09.2017.

25 Ventilācijas iekārtas (ventilation units)
Ekodizaina regula:
1.posms: 01.01.2016.
2.posms: 01.01.2018.
 
Energomarķējuma regula:
1.posms: 01.01.2016.
26 Profesionālās aukstumiekārtas (professional refrigerated storage cabinets) Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 2015/1094, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz profesionālo aukstumiekārtu energomarķējumu
1.posms: 01.07.2016.
 
2.posms: 01.07.2019.
27 Lokālie telpu sildītāji (local space heaters)

Komisijas Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1186, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz lokālo telpu sildītāju energomarķējumu

Ekodizains:
01.01.2018.

Energomarķējums:

1.posms: 01.01.2018.

2.posms: 01.01.2022. 

28

Cietā kurināmā lokālie telpu sildītāji (solid fuel local space heaters)

Komisijas Regula (ES) 2015/1185, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā lokālajiem telpu sildītājiem 01.01.2022.
29

Cietā kurināmā katli un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplekti (solid fuel boilers and packages of a solid fuel boiler, supplementary heaters, temperature controls and solar devices)

Komisijas Regula (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem

 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1187 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu

Ekodizains:

01.01.2020.

 

Energomarķējums:

1.posms: 01.04.2017.

2.posms: 26.09.2019.
 
Lapas informācija atjaunota:    22-09-2015