Energoefektivitātes pienākumu shēma

Energoefektivitātes pienākuma shēma (turpmāk – EPS) ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākums. EPS izveidošanas mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi.

Energoefektivitātes pienākumu shēmas atbildīgo pušu izvēles kritērijus, pienākumus un kārtību, kā tie veicami nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 226 “Energofektivitātes pienākumu shēmas noteikumi” un Energoefektivitātes likuma 6. pants

No 01.01.2020. energoefektivitātes pienākumu shēmas atbildīgo pušu uzraudzību veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

Lapas informācija atjaunota:    28-08-2020