Elektroenerģijas tirgus atvēršanas vēsture

Latvija elektroenerģijas tirgus atvēršanas procesu uzsāka 2007.gada 1.jūlijā, kad spēkā stājās Elektroenerģijas tirgus likuma izmaiņas, kas deva tiesības jebkuram elektroenerģijas lietotājam mainīt elektroenerģijas tirgotāju. Praktiskas darbības tirgū notika, sākot ar 2008. gadu, kad pirmie  elektroenerģijas lietotāji noslēdza elektroenerģijas tirdzniecības līgumus ar neatkarīgajiem tirgotājiem.

 

Līdz 2012. gada 1. aprīlim tiesības saņemt elektroenerģiju par regulētiem tarifiem bija mājsaimniecībām un komersantiem, kuru gada apgrozījums vai bilances kopsumma nepārsniedza 7 milj. latu un kuru algoto darbinieku skaits bija mazāks par 50 darbiniekiem. Pie šādiem nosacījumiem tirgū iesaistījās un elektroenerģiju par vienošanās cenu pirka aptuveni 1700 elektroenerģijas lietotāju - energoietilpīgie un lielie komersanti, aizņemot ~ 35 % no Latvijas gada elektroenerģijas patēriņa.

 

No 2012. gada 1. aprīļa tirgū tika iesaistīti lietotāji, kuru pieslēguma spriegums pārsniedz 400 V un ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva pārsniedz 100 A, proti, vidēji lieli elektroenerģijas patērētāji. Tirgū vēl tika iesaistīti ~ 4800 lietotāju ar vidējo patēriņu 200 MWh/gadā, kas Latvijas elektroenerģijas tirgus brīvo daļu palielināja līdz ~ 66 %.

 

Vēl vairāk samazinot saistīto elektroenerģijas lietotāju loku Latvijā, no 2012. gada 1. novembra elektroenerģiju par regulētiem tarifiem bija tikai tiem lietotājiem, kas elektroenerģiju patērē mājsaimniecības vajadzībām. Pārējie lietotāji no 2012. gada 1. novembra zaudēja tiesības saņemt universālo pakalpojumu. Ar šādu universāla pakalpojuma regulējumu elektroenerģijas tirgū tika iesaistīti vēl aptuveni 18 500 lietotāju, kas ir 2,3 % no lietotājiem un patērē ap 9 % no Latvijā kopā patērētās elektroenerģijas, līdz ar to Latvijas atvērtā elektroenerģijas tirgus daļa sasniedza 75 % no kopējā patēriņa. 

 

2015. gada 1. janvārī tiks pabeigta elektroenerģijas tirgus atvēršana Latvijā, kad elektroenerģijas tirgū tiks iesaistīti arī visi mājsaimniecības lietotāji - aptuveni 850 000 lietotāji, kas patērē atlikušos aptuveni 25 % no kopējā elektroenerģijas patēriņa.

Lapas informācija atjaunota:    16-10-2014