2015.gada 14.augustā stāsies spēkā Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas

Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīniju Regula Nr. 2015/1222 jeb pirmā no desmit Eiropas Savienības (ES) elektroenerģijas vadlīnijām un tīkla kodeksiem ir izstrādāta saskaņā ar ES Trešo enerģētikas tiesību aktu paketi un līdz ar tās publicēšanu 2015.gada 25.jūlija ES Oficiālajā Vēstnesī, paredzams, ka tā stāsies spēkā 2015.gada 14.augustā.

 

Regula Nr. 2015/1222 izklāsta noteikumus par vienotu nākamās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgus sasaistīšanu ES mērogā. Tā nosaka institucionālu struktūru - nominētu elektroenerģijas tirgus operatoru (NETO) - izveidi darbam ar nākamās dienas un tekošās dienas tirgus sasaistīšanu, kā arī norāda pieeju elektroenerģijas tirdzniecības zonu noteikšanai, pārrobežu jaudu aprēķināšanai un pārslodžu vadībai.

 

Kā vieni no svarīgākajiem Regulas Nr. 2015/1222 mērķiem ir:

  • veicināt efektīvu konkurenci elektroenerģijas ražošanā, tirdzniecībā un piegādē;
  • nodrošināt pārvades infrastruktūras optimālu izmantojumu;
  • nodrošināt nediskriminējošu piekļuvi starpzonu elektroenerģijas jaudai;
  • optimizēt starpzonu jaudas aprēķināšanu un piešķiršanu;
  • u.c. 

 

Lai sasniegtu Regulā Nr. 2015/1222 noteiktos mērķus, pārvades sistēmu operatoriem un NETO būs jāizstrādā un jāpiedāvā kopīgas metodoloģijas, noteikumi un prasības, kas attiecīgos termiņos jāiesniedz apstiprināšanai valsts regulatīvajām iestādēm.

 

Vienota nākamās dienas un tekošās dienas tirgu sasaiste tiks īstenota pakāpeniski, jo elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošie noteikumi un pārvades tīkla fiziskā uzbūve dažādās dalībvalstīs un reģionos būtiski atšķiras. Tādējādi tirgu sasaistes sākšanai ES mērogā, no sākuma būs nepieciešams saskaņot esošās jaudas aprēķināšanas, jaudas sadales un pārslodzes vadības metodikas reģionālā līmenī.

 

Lai novērstu pretrunas nacionālajā un Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā un interpretāciju iespējas attiecībā uz elektroenerģijas tirgus operatora jeb NETO darbības regulēšanu, līdz ar Regulas Nr. 2015/1222 stāšanos spēkā, tiek ierosināti attiecīgi grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā.

 

Informācijai:

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā;

Regulas Nr. 2015/1222 teksta pilna versija latviešu valodā.

Lapas informācija atjaunota:    12-08-2015