Par elektrotīklu pārvades savienojuma Kurzemes loks 3. posma Tume - Rīga (Imanta) rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi AS “Latvijas elektriskie tīkli” (reģ. nr. - 40103379313, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija, tālr. +371 67725509)  iesniegumu saistībā ar paredzētās darbības akceptu Eiropas Savienības kopējo interešu projektam. Iesniegumā uzņēmums norāda uz nepieciešamību ierosināt Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par elektrotīklu pārvades savienojuma Kurzemes loks 3.posma Tume - Rīga (Imanta) rekonstrukcijai un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu, nosakot par paredzētās darbības vietu (elektrolīnijas trases izvietojumu) 1.alternatīvu ar 1.B alternatīvas trases modifikāciju, atbilstoši 2013.gada aprīlī SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” sagatavotajam ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumam un 2013.gada 1.augustā izdotajam Vides pārraudzības valsts biroja atzinumam Nr. 6.

 

Plānotā darbība paredz esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukciju un tās sprieguma palielināšanu līdz 330 kV, kā arī jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūvi atsevišķos posmos. Kurzemes loka 3.posma Tume - Rīga (Imanta) 1.alternatīva ar 1.B modifikāciju šķērsos Babītes, Engures un Tukuma novada pašvaldības, kā arī Jūrmalas un Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas.

Lapas informācija atjaunota:    08-11-2016