Atļaujas jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai

Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr. 559 “Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai

1.pielikums “Iesniegums atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanai”

2.pielikums “Drošības naudas apmērs, ja plānotās elektroenerģijas ražošanas iekārtas paredzētā jauda ir 1 MW vai vairāk”

3.pielikums “Plānotie jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji vai esošās elektroenerģijas ražošanas iekārtas tehniskie rādītāji pēc jaudas palielināšanas”

4.pielikums “Apliecinājums par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas uzsākšanu”

5.pielikums “Apliecinājums par jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanu elektroenerģijas sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanu”

 

Atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nav garantija tiesību saņemšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesību saņemšanai pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22-09-2020