Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" (Angliski)

Informācija par komersantiem, kam izsniegtas atļaujas elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" tiek aktualizēta katra mēneša pirmajā darba dienā:

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.883 „Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai” izdotās atļaujas (uz 31.12.2019). 

 

 

Atļauja elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nav garantija tiesību saņemšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesību saņemšanai pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    30-01-2020