Enerģijas ietaupījumu ziņošana

Metodiskie ieteikumi enerģijas ietaupījumu ziņošanai.

 

Ikgadējos pārskatus par veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem aicinām iesniegt elektroniski

 

Metodiskie norādījumi informēšanas un izglītošanas pasākumu enerģijas ietaupījumu novērtēšanai.

 

Jautājums: Kā komersantam jāziņo Ekonomikas ministrijai par īstenotajos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos sasniegtajiem ietaupījumiem?

Atbilde: Komersantam  ir jāaizpilda un līdz katra gada 1.novembrim jāiesniedz Ekonomikas ministrijā Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energopārvaldības monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” noteiktais 2. pielikums. Minēto 2.pielikumu lūdzu skatīt šeit: https://likumi.lv/wwwraksti/2016/211/668/P2.DOCX. Aizpildot 2.pielikumu, komersants var izmantot metodiskos norādījumus:  https://www.em.gov.lv/files/energetika/Metodiskie%20noradijumi_17072017.pdf un enerģijas ietaupījumu katalogu: https://www.em.gov.lv/files/energetika/ENERGIJAS_IETAUPIJUMU_KATALOGS.xlsx  

 

Jautājums: Kādos gadījumos komersantam jāaizpilda Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energopārvaldības monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” noteiktais 2.pielikums?

Atbilde: 2.pielikuma iesniegšanas pienākums attiecas uz uzņēmumiem, kas ir veikuši energoauditu vai ieviesuši un sertificējuši energopārvaldības sistēmu vai papildinājuši un sertificējuši vides pārvaldības sistēmu. Komersants katru gadu līdz 1. novembrim iesniedz Ekonomikas ministrijai enerģijas ietaupījumu pārskatus par īstenotajos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos sasniegtajiem ietaupījumiem iepriekšējā kalendāra gadā. Vienlaikus komersants var ziņot par īstenotajos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos sasniegtajiem ietaupījumiem arī tādā gadījumā, ja uzņēmums ir veicis energoefektivitātes pasākumus pirms energopārvaldības sistēmas ieviešanas vai energoaudita veikšanas vai vides pārvaldības sistēmas papildināšanas, par kuriem iepriekš nav paziņojis Ekonomikas ministrijai.

 

Jautājums: Vai uzņēmumam, kurš 2018.gadā ir ieviesis energopārvaldības sistēmu, ir līdz 2018.gada 1.novembrim jāiesniedz 2.pielikums?

Atbilde: Nē, uzņēmumam, kas ieviesis energopārvaldības sistēmu 2018.gadā, par  īstenotajos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos sasniegtajiem ietaupījumiem jāziņo līdz 2019.gada 1.novembrim. Līdz 2019.gada 1.novembrim 2.pielikums jāiesniedz arī tādā gadījumā, ja konkrētajā termiņā uzņēmums nav veicis attiecīgos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un ietaupījumi noteiktajā laika posmā nav gūti.

 

Jautājums: Kā var iesniegt 2.pielikumu?

Atbilde: Komersants 2.pielikumu var nosūtīt Ekonomikas ministrijai pa pastu uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 vai uz elektroniskā pasta adresi: pasts@em.gov.lv, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai arī dokumentus var iesniegt klātienē Brīvības ielā 55, Rīgā.

Lapas informācija atjaunota:    18-10-2019