Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājums: Uzņēmums ir paziņojis par uzņēmuma energoaudita veikšanu, tomēr tas nav iekļauts Energoefektivitātes likuma prasības izpildījušo uzņēmumu sarakstā. Kāpēc?

Atbilde: Lai izpildītu Energoefektivitātes likuma prasības, uzņēmumam jāziņo Ekonomikas ministrijai par uzņēmuma energoaudita veikšanu, vismaz trīs identificētajiem energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem un to potenciālo enerģijas ietaupījumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 668 “Energopārvaldības monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 5. pielikumam. Tas pats attiecas uz uzņēmumiem, kas ieviesuši un sertificējuši energopārvaldības sistēmu vai papildinājuši un sertificējuši vides pārvaldības sistēmu.

 

Jautājums: Kas jādara uzņēmumam, ja tam nepieder ēka, kura tiek ekspluatēta? Vai tādā gadījumā uzņēmumam ir jāveic ēkas energoaudits?

Atbilde: Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantu ēkai veic energoauditu, lai to pārdotu, izīrētu vai iznomātu, ja energosertifikāciju pieprasa pircējs, īrnieks vai nomnieks. No minētās prasības izriet, ka īrnieks vai nomnieks ir tiesīgs pieprasīt veikt ēkas energoauditu.

 

Jautājums: Uzņēmumā jau vairākus gadus darbojas vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2005. Vai būs pietiekami, ja tiks paziņots par energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem un prognozējamo ietaupījumu?

Atbilde: Nē, saskaņā ar Energoefektivitātes likumu sertificētu vides pārvaldības sistēmu ir jāpapildina un jāsertificē, lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu. Papildināšanu var veikt LATAK akreditēta institūcija.

 

Jautājums: Kur iespējams meklēt akreditētu uzņēmuma energoauditoru?

Atbilde: Akreditētu uzņēmumu energoauditoru sarakstu var atrast Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē: www.latak.lv

 

Jautājums: Vai uzņēmumam, kurš nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, uzņēmuma elektroenerģijas pašpatēriņš ir jāieskaita galapatēriņā?

Atbilde: Uzņēmumu, kuru darbība atbilst  saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai 35 (NACE 2. red.), t.i., tie uzņēmumi, kuri nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, gāzes apgādi, siltumapgādi un gaisa kondicionēšanu, pašpatēriņu uzrāda Enerģētikas sektorā, un tas nav klasificējams kā galapatēriņš. Šiem uzņēmumiem nav jāieskaita uzņēmuma elektroenerģijas pašpatēriņš savā galapatēriņā.

 

Jautājums: Kas var veikt energoauditu lielajos elektroenerģijas patērētājos?

Atbilde: Ja lielais elektroenerģijas patērētājs vienlaikus ir arī lielais uzņēmums, tad tajā energoauditu ir tiesīgs veikt uzņēmumu energoauditors, kurš atbilst Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” noteiktajām prasībām.

Informācija par akreditētajiem uzņēmumu energoauditoriem ir pieejama Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē: www.latak.lv

Gadījumā, ja lielais elektroenerģijas patērētājs nav lielais uzņēmums, bet ir mazais vai vidējais uzņēmums, tad atbilstoši Energoefektivitātes likuma 11. panta prasībām, energoauditu tajā ir tiesīgs veikt neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai uzņēmumu energoauditors. Neatkarīgo ekspertu energoefektivitātes jomā saraksts ir pieejams šeit: Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā reģistrs

 

Jautājums: Vai uzņēmuma energoauditu var veikt uzņēmuma iekšējie speciālisti?

Atbilde: Latvijā nav ieviesta sistēma, kas atbilstoši  Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES 8. panta pirmās daļas prasībām nodrošina un pārbauda uzņēmuma iekšējo speciālistu vai energoauditoru veiktos energoauditus. Uzņēmuma iekšējie speciālisti var veikt uzņēmuma energopatēriņa novērtējumu gadījumā, kad uzņēmums ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu.

Lapas informācija atjaunota:    09-12-2016