Pienākuma izpilde

Lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts, kuri izpildījuši energoefektivitātes likuma prasības, veicot energoauditu, ieviešot energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēmu uz 31.01.2019.


Sarakstā iekļauta informācija par komersantiem, kas līdz 2019.gada 31.janvārim  Ekonomikas ministrijā iesnieguši paziņojumu atbilstoši 2016.gada 11.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.668 "Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi" 5.pielikuma formai. Ja komersants nav iekļauts šajā sarakstā, bet ir ieviesis energopārvaldību, lūdzam sazināties ar Ekonomikas ministriju, iesniedzot dokumentus, kas apliecina, ka komersants ir izpildījis Energoefektivitātes likuma prasības.

Lapas informācija atjaunota:    05-02-2019