Ziņojumi Eiropas Komisijai

Atbilstoši Direktīvas 2012/27/ES 24. panta 1. punkta prasībām katru gadu līdz 30. aprīlim Latvija ziņo Eiropas Komisijai par gūtajiem panākumiem virzībā uz valsts energoefektivitātes mērķi. Ziņojums tiek sagatavots un aprēķini tiek veikti par rādītājiem gadā pirms iepriekšējā gada. Līdz 2019. gada 30. aprīlim sagatavots ziņojums par virzību uz valsts energoefektivitātes mērķu 2020. gadam izpildi par 2017. gadu.

Lapas informācija atjaunota:    17-09-2019