Eiropas Komisija plāno izveidot Eiropas Inovācijas padomi: aicina sniegt priekšlikumus

Eiropas Komisija šobrīd strādā pie jaunas iniciatīvas – Eiropas Inovācijas padomes (European Innovation Council) izveides. Eiropas Komisija ir secinājusi, ka Eiropai ir pietiekams zinātniskais potenciāls, bet tā atpaliek inovatīvu tehnoloģiju un risinājumu radīšanā. Šim nolūkam Eiropas Komisija piedāvā veidot Eiropas Inovācijas padomi, kas varētu būt formāts, kurā pārrunāt un piedāvāt risinājumus situācijas uzlabošanai.

Informācija par iniciatīvu pieejama: http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

 

Šobrīd notiek aktīvs darbs pie šīs idejas izstrādes un attīstīšanas, kā arī notiek publiskā apspriešana, kuras ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja sniegt priekšlikumus Eiropas Inovācijas padomes darba organizēšanai, tostarp ierosinājumus inovācijas aktivitātes sekmēšanai Eiropā.

 

Plašāka informācija par Eiropas Inovācijas padomes iniciatīvu, kā arī ideju iesniegšanas platforma, t.sk. anketa, pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_Ideas

Lapas informācija atjaunota:    05-09-2016