Kompetences centri

Ekonomikas ministrijas pārziņā ir darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", kura mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

 

Informācija par 1.2.1.1.pasākumu "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

 

Informācija par 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"  projektu īstenošanu

 

Lapas informācija atjaunota:    27-02-2017