Priekšlikumi par ienākumu dalīšanas operacionālā modeļa ietvaru un tā ieviešanu Latvijas inovāciju ekosistēmā

Pētījuma mērķis ir veikt  priekšlikumu izstrādi par ienākumu dalīšanas operacionālā modeļa ietvaru un tā ieviešanu Latvijas inovāciju ekosistēmā.

 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti vairāki darba uzdevumi:

1.Veikt vispārīgu Latvijas inovācijas ekosistēmas nepilnību analīzi, it īpaši koncentrējoties uz esošo finanšu instrumentu un to ilgtspējas novērtējumu, kā arī to spēju sniegt ilgtermiņa ekonomisko efektu.

2.Sniegt labās prakses piemēru par jau īstenotu operacionālo modeli, kas balstīts uz ienākumu dalīšanas modeli.

3.Veikt vispārīgu novērtējumu par pieeju un pieredzi attiecībā uz nacionāla un ES līmeņa (Horizon2020, EIT) atbalsta instrumentiem.

4.Veikt intervijas ar Latvijas inovāciju sistēmas dalībniekiem (kopumā jāveic vismaz 5 intervijas).

5.Konceptuālu priekšlikumu izstrāde par ienākumu dalīšanas operacionālā modeļa ietvaru un tā ieviešanu Latvijas inovāciju ekosistēmā.

Galvenie rezultāti liecina, ka nepieciešams palielināt izdevumus pētniecībai un inovācijām. Ieņēmumu dalīšanas modeļa ieviešana, kas balstīta uz InnoEnergy pieredzi, varētu būt līdzeklis, kas palīdzētu radīt autotrofisku (nozīmē: spēj izdzīvot uz pašu resursiem) inovāciju ekosistēmu Latvijā. Pētījums pieejams šeit. 

Lapas informācija atjaunota:    27-01-2020