Zaļā inovācija

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada 28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.
 

Šo ieguldījumu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un saņēmējvalsti.

 

Latvijai piešķirtais neto finansējums no EEZ FI un NFI ir 47,42 milj. LVL (67,48 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā.

Vairāk: http://eeagrants.lv/

 

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ir Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda “Programmas “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā” ir programmas apsaimniekotājs.

 

Programmas mērķis: Palielināt „zaļo” komersantu konkurētspēju, tajā skaitā esošo komersantu konkurētspēju, „zaļās” inovācijas un „zaļo” uzņēmējdarbību.

 

Programmas īstenošanu nodrošina programmas apsaimniekotājs – Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar LIAA un donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Karalistes valsts uzņēmumu „Innovation Norway” (Innovation Norway).

 

Programmas kopējais finansējums: 12 586 667 EUR

Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums: 11 328 000 EUR

Latvijas valsts finansējums: 1 258 667 EUR


Programmas ietvaros īstenotās aktivitātes:

 

Programmas sasniedzamie rezultāti un sasniegtie rezultāti uz 01.11.2016.

Vairāk par īstenotajām aktivitātēm un plānotajām aktivitātēm skatīt šeit


Programmas apsaimniekotāja kontakti:
Ekonomikas ministrija:

Modris Supe (tel.+ 371 67013286, e-pasts: Modris.Supe@em.gov.lv)
Inovācijas politikas nodaļas vecākais eksperts

Programmas sadarbības iestāde:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra:

Inese Sārtaputne (tel.+ 371 67039471, e-pasts: Inese.Sartaputne@liaa.gov.lv)
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Norvēģijas pārstāvniecības vadītājs:
Gatis Ginters (tel.+ 47 22542286, e-pasts: Gatis.Ginters@liaa.gov.lv)

Lapas informācija atjaunota:    16-11-2016