Atklātais konkurss

Projektu iesniegumu atklātais konkurss "Atbalsts "zaļo" tehnoloģiju ieviešanai ražošanā"

 

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt inovatīvu vides tehnoloģiju, pakalpojumu un produktu ieviešanu organizējot projekta konkursu, kura ietvaros finansējuma saņēmējam tiek sniegts atbalsts:

  • jaunu iekārtu iegādei
  • publicitātes pasākumiem
  • pakalpojuma vai tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītajiem pētniecības pasākumiem
  • zināšanu pārneses darbību finansēšanai

 

Atbalstāmās izmaksas: iekārtu iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu

Atbalsta apjoms vienam projektam: no 170 000 EUR līdz 700  EUR

Atbalsta intensitāte: līdz 55%

Atbalsta saņēmēji: mazie, vidējie un lielie inovatīvie komersanti Latvijā

Projektu atlase:

1.kārtai: 2014.gada 21.janvāris – 2014.gada 20.marts
2.kārtai: 2014.gada 14.novembra līdz 2015.gada 16.janvārim
 

Projekta īstenošanas periods: viens gads un deviņi mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim. Atklāta konkursa projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz 2017.gada 30.aprīlim, ja saņemts attiecīgs donorvalsts lēmums.
 

Vairāk par atklātā konkursa aktivitātēm šeit

 

Projektu iesniegumu atklāta konkursa “Zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” Latvijas Investīciju aģentūra rīkoja 2 kārtas, kurās iesniedza 35 projektu iesniegumus, no kuriem ir atbalstīti 15 komersanti, tomēr viens no projektu īstenotājiem projekta īstenošanas gaitā lauza līgumu un projektu neīstenoja.
 

Komersantiem kopējais sniegtais atbalsts atklāta projektu konkursa ietvaros ir EUR 5 593 427.

Lapas informācija atjaunota:    10-11-2016