Neliela apjoma grantu shēma

Neliela apjoma grantu shēmas mērķis ir sekmēt jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstību, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā, komercdarbības attīstīšanā programmas atbalstāmajās jomās, sniedzot atbalstu no Zaļā tehnoloģiju inkubatora subsidētu pakalpojumu veidā (inkubācijas pakalpojumi).


Attēls izmantots no http://giic.lv/component/content/article/97-inkubacija/271-sia-electric-mobility
 

Neliela apjoma grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēji saņem atbalstu no „Zaļo tehnoloģiju inkubatora” subsidētu pakalpojumu veidā inkubācijas fonda ietvaros. Neliela apjoma grantu shēmas ietvaros papildus tiek sniegts atbalsts atlīdzības izmaksām, kā arī materiālu un ārējo pakalpojumu izmaksām līdzfinansējuma saņēmēja jaunuzsāktās komercdarbības biznesa plānā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanai.
 

Atbalsta apjoms vienam projektam (subsidēta pakalpojuma vai granta veidā): no 10 000 EUR līdz 140 000 EUR
Atbalsta intensitāte: līdz 85%
Atbalsta saņēmēji: mazie, vidējie uzņēmumi un uzņēmumi, kurā viens no dibinātājiem ir zinātniska institūcija Latvijā

Projektu atlase: projektu izvērtēšana katru mēnesi:

1.kārta atvērta: 2014.gada 1.jūlijs līdz 30.septembris
2.kārta atvērta: 2014.gada 30.septembris līdz 1.decembris
3.kārta atvērta: 2015.gada 31.marts līdz 1.jūnijs

Sīkāka informācija šeit

 

Kopā iesniegtais projekta iesniegumu skaits – 71, no kuriem 24 projekti saņēma atbalstu jaunuzsākto komercdarbības aktivitāšu attīstīšanai.

Komersantiem kopējais sniegtais atbalsts neliela apjoma grantu shēmas ietvaros ir EUR 2 478 192.

Lapas informācija atjaunota:    10-11-2016