Dalība starptautiskās organizācijās

Latvija ir dalībvalsts:

Starptautiskā Nekustamo Īpašumu Federācijas (FIABCI)

Apvienoto Nāciju organizācijas Mājokļu un zemes pārvaldības komitejā

_____________________________________________________________________________________

Starptautiskās konferences

Baltijas ekspertu sanāksme
Enerģētikas politika, būvniecība un ēku energoefektivitāte
(„Energy Policies, Construction and Energy Performance of Buildings”)
2013.gada 12.septembris
Latvija, Rīga
 
Baltijas ekspertu sanāksmes galvenā tēma: pieredzes apmaiņa enerģētikas, ēku energoefektivitātes un būvniecības jomā, kā arī diskusija par normatīvo aktu prasību harmonizācijas iespējām starp Baltijas valstīm minētajās jomās.
 
Sanāksmes laikā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas eksperti prezentēja līdzšinējo pieredzi ēku energoefektivitātes un būvniecības, enerģētikas politikas izstrādē un ieviešanā, kā arī izvērtēja iespējamos priekšlikumus par normatīvo aktu prasību harmonizācijas iespējām starp Baltijas valstīm.
Ekspertu prezentācijas un sanāksmes protokols par iespējamām normatīvo aktu prasību harmonizācijas iespējām starp Baltijas valstīm:
 
_____________________________________________________________________________________
Baltijas Mājokļu konference
„Enerģijas taupīšana dzīvojamā sektorā - valstu pieredze"
(Energy Saving in the Residential Sector-
Country Experiences)
2011.gada 27.aprīlī
Tallina, Igaunija

Konferences galvenā tēma - Inovatīvi mājokļi - jaunas ekonomiskās izaugsmes sākums.

Konferences laikā pārstāvji no Igaunijas un Čehijas ziņoja par inovatīvajiem risinājumiem mājokļu jomā un kooperatīvo dzīvokļu asociāciju lomu Eiropā. Tika prezentētas Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Norvēģijas un Zviedrijas valstu pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu ieviešanā, atšķirības finansēšanas kārtībā un veiksmīgi īstenotie projekti.

Konferences ietvaros notika ekskursija pa Igaunijas kooperatīvajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Papildu informācija (angļu, igauņu un krievu valodā) - http://www.ekyl.ee/index.php?id=14244.
Lapas informācija atjaunota:    20-06-2014