Pārvaldnieku reģistrs

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs pieejams šeit.

Informācija par pirmreizējo reģistrāciju Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā pieejama šeit.

 

Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā publiskajā portālā www.bis.gov.lv ir izveidota meklēšanas funkcija, kas ļauj atrast informāciju par konkrētās mājas pārvaldnieku, ja tas ir reģistrēts dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā.

 

Minēto funkciju var izmantot un par autorizētu Būvniecības informācijas sistēmas lietotāju var kļūt jebkurš interesents, autorizējoties ar Latvijā populārākajām internetbankām vai eID karti. Lai sameklētu informāciju par interesējošās mājas pārvaldnieku, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra meklēšanas kritērijā „pārvaldāmā dzīvojamā māja” jāievada dzīvojamās mājas adrese.

 

Vienlaikus atgādinām, ka dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs ir informatīvs reģistrs, kura galvenais uzdevums ir nodrošināt aktuālu informāciju par personām, kas nodarbojas vai vēlas nodarboties ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un atbilst pārvaldniekam likumā izvirzītajiem kritērijiem pārvaldīšanas darbību veikšanai. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas neparedz nekādas nelabvēlīgas tiesiskās sekas, ja minētās personas šajā reģistrā nav reģistrējušās, tas ir, nereģistrēšanās neietekmē ne pārvaldīšanas līguma spēkā esamību, ne arī likumā noteikto pārvaldnieka atbildības apjomu.

Lapas informācija atjaunota:    31-05-2018