Pētījumi, statistika

 

_____________________________________________________________________________________

Latvijas statistika

Dzīvojamais fonds

_____________________________________________________________________________________

Pārskati par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:

1.  pārskats par pašvaldības rīcībā esošo dzīvojamo fondu

2. pārskats par pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrēto personu skaitu

3. pārskats par personām, kurām izīrēta pašvaldībai piederošā vai pašvaldības nomātā dzīvojamā telpa

4. pārskats par piešķirto pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

5. pārskats par piešķirto pašvaldības palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai, restaurācijai un zemesgabala labiekārtošanai

6. pārskats par sociālo dzīvojamo fondu un personām, kurām izīrēts sociālais dzīvoklis

 

Pārskata veidlapas par  pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 2016.gadā (apvienotas vienā failā) pieejamas šeit.

 _____________________________________________________________________________________

Eiropas Savienības valstu statistika

Lapas informācija atjaunota:    14-01-2020